Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty
Angličtina (34) Biologie (25) Čeština (34) Dějepis (101) Ekonomie (11) Fyzika (45) Chemie (37) Literatura (40) Matematika (82) Němčina (9) Obchodní akademie (139) Ostatní předměty (4) Pedagogika (5) Počítače/informatika (3) Profi práce (348) Průmyslová škola (6) Umění/hudba (1) Základy společenských věd (93) Zdravotnická škola (2) Zeměpis (6)
Název Goodness Staženo

Anglická gramatika: Přítomný čas průběhový - výukový list 2/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem vysvětluje pravidla tvorby a využívání přítomného času průběhového v anglickém jazyce. Práce je psána v ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Angličtina

310x

Anglická gramatika: Budoucí čas prostý a průběhový - výukový list 10/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a užití budoucího času průběhového a prostého v anglickém jazyce. Práce je psán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

308x

Vesmír - osmisměrky z fyziky

Práce obsahuje zábavné procvičení znalostí týkajících se Sluneční soustavy, historie jejího zkoumání, hvězd a souhvězdí. Luštitelé musí zodpovědět zák... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

308x

Anglická gramatika: Předpřítomný čas - výukový list 7/29

Přehledný výukový list srovnává využití předpřítomného, přítomného a minulého času v anglickém jazyce. Výklad je doplněn tabulkou tvarů nejběžnějších ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

305x

Anglická gramatika: Příslovce - výukový list 26/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s typy a pravidly užití příslovcí v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a ang... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

305x

Fyzika: Optika - výukový list 24/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou shrnuje středoškolské učivo optiky. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Fyzika

299x

Český jazyk: Stavba souvětí - výukový list 8/16

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje stavbu souřadných a podřadných souvětí v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

293x

Literatura: Nejstarší orientální písemnictví - výukový list 1/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou shrnuje středoškolské učivo týkající se nejstaršího orientálního písemnictví. Vhodné jak pro opakování,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

292x

Literatura: Realismus ve světové literatuře - výukový list 11/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou postihuje světovou literární tvorbu realismu. Po nastínění znaků směru zachycuje autory a díla jednotli... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

292x

Anglická gramatika: Věty příslovečné - výukový list 18/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje konstrukci příslovečných vět v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny a její ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

290x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [67]