Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty
Angličtina (34) Biologie (25) Čeština (34) Dějepis (101) Ekonomie (11) Fyzika (45) Chemie (37) Literatura (40) Matematika (82) Němčina (9) Obchodní akademie (139) Ostatní předměty (4) Pedagogika (5) Počítače/informatika (3) Profi práce (348) Průmyslová škola (6) Umění/hudba (1) Základy společenských věd (93) Zdravotnická škola (2) Zeměpis (6)
Název Goodness Staženo

Anglická gramatika: Minulý čas prostý - výukový list 3/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a využívání minulého času prostého v anglickém jazyce. Práce je psána v kombina... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

274x

Anglická gramatika: Číslovky - výukový list 29/29

Výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s významem a pravidly užití číslovek v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

274x

Literatura: Světová literatura na přelomu 19. a 20. století - výukový list 14/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou představuje směry ve světové literatuře na přelomu 19. a 20. století a podává přehled významných dobový... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

271x

Anglická gramatika: Zájmena - výukový list 24/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s typy a pravidly užití zájmen v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a anglič... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

269x

Literatura: Česká literatura 2. poloviny 19. století - výukový list 13/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou shrnuje středoškolské učivo české literatury 2. poloviny 19. století. Představeni jsou autoři a díla hi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

268x

Fyzika: Mechanická práce a energie - výukový list 3/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou zpracovává středoškolské učivo fyziky týkající se mechanické energie a práce. Výklad doplňují vzorce a gra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

267x

Fyzika: Elektrický proud - výukový list 15/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s pojmy, zákonitostmi, mechanismy a zařízeními spjatými s problematikou elektrického proudu. V... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

264x

Anglická gramatika: Časová souslednost - výukový list 20/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla časové souslednosti v nepřímé řeči anglického jazyka. Práce je psána v kombinaci češt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

263x

Literatura: Májovci, ruchovci, lumírovci - výukový list 12/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou seznamuje s literární tvorbou skupiny májovců, lumírovců a ruchovců. Vhodné jak pro opakování, tak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

261x

Anglická gramatika: Podmínková souvětí - výukový list 19/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla tvoření a využití jednotlivých typů podmínkových vět v anglickém jazyce. Práce je psá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

258x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [67]