Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty
Angličtina (34) Biologie (25) Čeština (34) Dějepis (101) Ekonomie (11) Fyzika (45) Chemie (37) Literatura (40) Matematika (82) Němčina (9) Obchodní akademie (139) Ostatní předměty (4) Pedagogika (5) Počítače/informatika (3) Profi práce (348) Průmyslová škola (6) Umění/hudba (1) Základy společenských věd (93) Zdravotnická škola (2) Zeměpis (6)
Název Goodness Staženo

Fyzika: Elektromagnetické kmitání a vlnění - výukový list 23/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje hlavní pojmy, principy, vztahy a mechanismy související s elektromagnetickým kmitáním a vlněním.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

274x

Anglická gramatika: Časová souslednost - výukový list 20/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla časové souslednosti v nepřímé řeči anglického jazyka. Práce je psána v kombinaci češt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

272x

Český jazyk: Zvláštnosti větné skladby, aktuální členění, základy valenční syntaxe - výukový list 15/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje problematiku zvláštností větné skladby a aktuálního členění výpovědi v českém jazyce. Prostor ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

269x

Anglická gramatika: Podmínková souvětí - výukový list 19/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla tvoření a využití jednotlivých typů podmínkových vět v anglickém jazyce. Práce je psá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

267x

Český jazyk: Syntaktické vztahy významové, větné členy - výukový list 7/16

Přehledný výukový list představuje druhy syntaktických vztahů významových a větných členů v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

266x

Základy společenských věd (Filozofie): Počátky filozofie - výukový list 1/38

Přehledný výukový list srozumitelně a systematicky objasňuje základy filozofie. Podává její vymezení a rozděluje její disciplíny, které pak blíže popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

264x

Fyzika: Molekulová fyzika a termodynamika - výukový list 7/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem probírá základní pojmy, zákonitosti a další poznatky spjaté s molekulovou fyzikou a termodynamikou. Vhod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

262x

Anglická gramatika: Minulý čas průběhový - výukový list 4/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a využívání minulého času průběhového v anglickém jazyce. Práce je psána v komb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

260x

Český jazyk: Lexikologie I - výukový list 13/16

Přehledný výukový list seznamuje se základními pojmy a kategoriemi lexikologie. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získáván... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

260x

Matematika: Mnohočleny - výukový list 4/29

Přehledný výukový list objasňuje srozumitelným způsobem postup základních operací s mnohočleny i jejich rozkladu. Výklad je doplněn příklady. Vhodné j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

259x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [67]