Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty
Angličtina (34) Biologie (25) Čeština (34) Dějepis (101) Ekonomie (11) Fyzika (45) Chemie (37) Literatura (40) Matematika (82) Němčina (9) Obchodní akademie (139) Ostatní předměty (4) Pedagogika (5) Počítače/informatika (3) Profi práce (348) Průmyslová škola (6) Umění/hudba (1) Základy společenských věd (93) Zdravotnická škola (2) Zeměpis (6)
Název Goodness Staženo

Anglická gramatika: Předminulý prostý čas - výukový list 8/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a užití předminulého prostého času v anglickém jazyce. Práce je psána v kombina... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

258x

Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - výukový list 10/25

Přehledný výukový list pojednává o vlastnostech a struktuře pevných látek. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

258x

Anglická gramatika: Modální slovesa III a podmiňovací způsob - výukový list 14/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje funkce a pravidla využití vybraných modálních sloves a podmiňovacího způsobu v anglickém jazyce. Práce j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Angličtina

257x

Světové dějiny: Evropa a svět v období mezi světovými válkami - výukový list 13/18

Přehledný výukový list systematickou formou zobrazuje světové dění v posledním roce první světové války a v meziválečném období. Vhodné jak pro opakov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

257x

Literatura: Renesance a humanismus v české literatuře - výukový list 6/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou shrnuje učivo týkající se české renesance a humanismu. Přibližuje autory a díla jak latinsky, tak česky... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

257x

Anglická gramatika: Trpný rod - výukový list 16/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla tvoření a využití trpného rodu v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

256x

Anglická gramatika: Členy - výukový list 23/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje se zásadami užití neurčitého, určitého a nulového členu v anglickém jazyce. Práce je psána v k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

252x

Anglická gramatika: Souvětí souřadná a podřadná - výukový list 17/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje způsoby tvoření a užívání souřadných a podřadných souvětí v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Angličtina

250x

Matematika: Geometrické vzorce - výukový list 17/29

Výukový list představuje souhrn vzorců pro jednotlivé geometrické rovinné a prostorové útvary. Předchozí část série naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

249x

Fyzika: Elektrický proud v polovodičích - výukový list 17/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou pokrývá vlastnosti a principy fungování polovodičů a popisuje zařízení, která je obsahují. Výklad doplňují... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

247x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [67]