Architektura/Zahradní architektura (1) Doprava (2) Elektrotechnika (3) Energetika (1) Hardware (8) Informační systémy (27) Informatika (48) Internet (6) Konstruktérství (1) Kybernetika (4) Matematika (17) Operační výzkum a analýza (3) Programování (23) Software (16) Statistika (38) Stavebnictví (10) Strojírenství (3) Technické - ostatní (6) Technické obory - cizojazyčné práce (1) Technologie (1) Tvorba WWW stránek (1)
Název Goodness Staženo

Systémové metodologie a teorie organizace

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kybernetika, Informační systémy

101x

Statistika - řešené příklady

Tato práce obsahuje řešené příklady ze statistiky. Věnuje se rozmanité problematice. Uvádí zadání, výpočet, i samotné řešení. Je zpracována ve formátu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

100x

Struktura norem - výpisky z přednášek

Velmi stručné výpisky z přednášek seznamují se strukturou norem. Bodově charakterizují integrovaný systém, zejména integraci QMS, EMS, BOZP (HSMS). In... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

97x

Statistika

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Statistika

92x

Terminologie ODMG (The Object Database Management Group)

Práce velmi stručně seznamuje se základními pojmy a fungováním databázových systémů ORACLE.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování

91x

Základy informatiky I.

Práce formou hesel shrnuje základní informace o hardwaru počítače. Popisuje jeho strukturu, konfiguraci, procesor, paměti a výstupní zařízení (tiskárn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware

90x

Metodologie

Charakteristika metodologie - metoda, výzkum. Vymezení kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Statistická procedura - výběrové šetření, vyčerpávají... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Sociologie

90x

Telekomunikace

Telekomunikace obecně - pojem telekomunikace, infrastruktura, pevné sítě, mobilní sítě. Legislativní rámec v oblasti telekomunikací - liberalizace, pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

89x

Přednášky ze statistiky II.

Tato práce obsahuje přepsané poznámky z přednášek ze statistiky. Věnuje se velmi širokému spektru témat. Řešenou problematiku demonstruje prostřednict... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

88x

Činnosti ve stavebnictví

Práce je jakýmsi řezem stavební ekonomiky. Tématicky je členěna na několik samostatných celků - celkem tedy 12. První z nich se týká předání staveništ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

88x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]