Architektura/Zahradní architektura (1) Doprava (2) Elektrotechnika (3) Energetika (1) Hardware (8) Informační systémy (27) Informatika (48) Internet (6) Konstruktérství (1) Kybernetika (4) Matematika (17) Operační výzkum a analýza (3) Programování (23) Software (16) Statistika (38) Stavebnictví (10) Strojírenství (3) Technické - ostatní (6) Technické obory - cizojazyčné práce (1) Technologie (1) Tvorba WWW stránek (1)
Název Goodness Staženo

Vývojové etapy, základní modely zpracování dat

Práce se podrobně ale místy nesouvisle zabývá vývojem způsobů zpracování dat. Charakterizuje jednotlivé modely a ukazuje způsoby práce s nimi. V rámci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

38x

Investiční výstavba - výpisky z přednášek

Práce formou výpisků a schémat popisuje investici, její životní cyklus, části a náležitosti. Charakterizuje investiční celky, trh s nimi a stanovení c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Stavebnictví

37x

Data

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování

36x

Přednášky ze statistiky I.

Tato práce obsahuje heslovitý přepis první přednášky, která byla věnována úloze a významu statistiky v historickém vývoji. Definuje základní pojmy, ch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

36x

Úvod do statistiky

Práce je úvodem do statistiky. Definuje statistiku a její základní pojmy: statistický soubor, jednotka, znak. Důraz je kladem na popis jednorozměrných... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

36x

Základy informatiky - přednášky

Práce se věnuje základům informatiky, technickým prostředkům počítačů, von Neumannově koncepci vnitřního řízení, rozhraní (portům), grafickým systémům... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

35x

CD, DVD

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware

34x

Systémová integrace v budování informačních systémů

Současná situace na trzích s informačními systémy. Systémová integrace v budování informačních systémů - komplex služeb: strategické studie, projekční... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

34x

Analýza rozptylu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

33x

Násobení matic

Násobení matic - definice, ukázkový příklad, postup řešení, výsledek. Násobení matic na horní trojúhelníkovou - jak vypadá, ukázkový příklad, postup ř... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

32x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [20]