Ekonomické obory (82) Finanční oblast (7) Humanitní vědy (122) Jazyky (4) Přírodní vědy (26) Technické obory (8) Umělecké obory (6)
Název Goodness Staženo

Ošetřovatelství: otázky k státní závěrečné zkoušce na vysoké škole zdravotnické

Soubor padesáti otázek určených ke státní závěrečné zkoušce na vysoké škole zdravotnické je psán formou odrážek a představuje rady a tipy, jak pečovat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

28x

Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky ke SZZk

Otázky ke státní závěrečné zkoušce postihují oblast personálního řízení. Věnují se najímání pracovníků, jejich, rozmisťování, vzdělávání i propouštění... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Pedagogika, Sociologie

27x

Psychologie pro pedagogy - otázky k SZZk

Práce obsahuje třicet převážně obsáhle a přehledně zpracovaných okruhů z psychologie ke státním závěrečným zkouškám pro studenty pedagogického zaměřen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

27x

OKRUHY ke státnicím - EKONOMIE 1/2 polovina

OKRUHY ke státnicím z předmětu EKONOMIE pro školu NEWTON College, a.s. (1/2 polovina) - precizní grafická úprava, schválené tamějšími profesory. Dokum... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

27x

Pedagogika a psychologie - otázky ke SZZk

Jedná se o 33 okruhů ke státní závěrečné zkoušce z praktické pedagogiky a psychologie. Text místy velmi nepřehledně informuje o vývoji dítěte předškol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Psychologie


26x

Právo Evropské unie - otázky k SZZk

Tato práce nabízí 24 otázek určených ke státní závěrečné zkoušce z práva Evropské unie. Otázky vysvětlují složení, organizaci a fungování základních o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Právo

26x

Management - otázky ke SZZk

Soubor státnicových otázek poskytuje čtrnáct zpracovaných témat z managementu. Vymezuje základní pojmy, podrobně popisuje hlavní manažerské funkce a v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

26x

Psychologie - tematické okruhy pro SZZk

Jedná se o vypracované okruhy na státní zkoušku v učitelském studiu pro 2. stupeň základní školy a školy střední Univerzity v Hradci Králové. Text obs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

25x

Vliv společenského vývoje na socializaci a výchovu - otázka ke SZZk 7/13

Otázka nejprve definuje výchovu z pohledu sociální pedagogiky, vyjmenovává její funkce a formuluje současné výchovné cíle. Následně se text zaměřuje n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

25x

Římské právo - podklady ke státní zkoušce II.

Tato práce se zabývá problematikou římského práva. Obsahuje vypracované poklady ke zkoušce z římského práva. Popisuje hlavní historické mezníky. Chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

24x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [25]