Seminarky.cz > Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Ulice: Roháčova 1148/63

Město: Praha 3

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Domácí vzdělávání

Zápočtová práce z předmětu Srovnávací pedagogika shrnuje srovnání domácího vzdělávání v České republice, v USA a ve vybraných zemích Evropy. Popisuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Andragogika, Zeměpis

103x

Komunikace bez bariér - prezentace

Prezentace na téma "Komunikace bez bariér" dává přehled o základních pojmech, které se s tématem komunikace pojí, jako je komunikant, komunikátor, kom... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Andragogika

102x

Škola jako výchovná instituce

Práce se věnuje klasifikaci škol jako sociální instituce, dále tedy rozvíjí, jaké funkce by měla škola mít z pohledu výchovy mladé generace, a popisuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika - speciální

96x

Bezdomovectví

Tento text se zabývá vymezením fenoménu bezdomovectví a způsoby pomoci, jakou by jim mohl nabídnout stát, ale i nevládní organizace. V první části aut... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

92x

Etické pojetí štěstí a smyslu života

Práce se zaměřuje na pojetí štěstí a smyslu života z etického hlediska. Je zde využita odborná literatura z oblasti etiky, filozofie a psychologie. Na... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Humanitní - ostatní

91x

Mizení tradiční společnosti

Zápočtová práce na téma mizení tradiční společnosti. Tato práce je psána v ich-formě. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Komunikace

85x

Využívání volného času u dospělých - bakalářská práce slovensky

Práce ze zabývá problematikou využívání volného času u dospělých jedinců. Je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část definuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Andragogika, Sociologie

72x

Vrstvy Osobnosti a vývoj osobnosti v pojetí psychoanalýzy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

65x

Rámcový vzdělávací program pro lehkou mentální retardaci

Jedná se o zpracované výpisky zaměřující se na tvorbu rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkou mentální retardací, kde je specifikováno, jak ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika - speciální

64x

Výchova novorozence v harmonickém rodinném prostředí

Práce se zaměřuje na výchovu novorozence v harmonickém rodinném prostředí. Zabývá se vlivem prostředí na výchovu, přípravu na rodičovství, prenatálním... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

63x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]