Ekonomické obory (82) Finanční oblast (7) Humanitní vědy (122) Jazyky (4) Přírodní vědy (26) Technické obory (8) Umělecké obory (6)
Název Goodness Staženo

České školství

Práce je přípravou na SZZ z pedagogické psychologie základu. Popsán proces změn ve školství na úrovni všech součástí vzdělávacího systému - změny na š... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1552x

Občanské právo hmotné

Právní úkon (pojem, náležitosti), neplatnost a odporovatelnost - pojem právního úkonu a jeho druhy, způsob vyjádření právního úkonu, podmínky právního... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

170x

Teorie práva - otázky k SZZk

Jedná se o podrobně zpracované okruhy otázek ke státní zkoušce z Teorie práva. V práci jsou jednotlivé pojmy vysvětleny, ale i provázány s celkem. V p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

157x

Dějiny římského práva - otázky k SZZk na PrF Plzeň

Jedná se o vypracované otázky ke státnicím na Právnické fakultě v Plzni. Otázky jsou zaměřeny nejprve na vývoj práva v Římě, opominuty nejsou ani jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

56x

České dějiny - otázky k SZZk na PrF v Plzni

Jedná se o vypracované otázky na státnice z Českých a československých právních dějin, které jsou rozděleny do dvojic v kombinaci novějších a starších... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

95x

Mikroekonomie - otázky k SZZk

Práce je souborem 15 otázek ke státnicím z mikroekonomie.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

338x

Obchodní právo - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované zkouškové otázky dle níže uvedených okruhů podle zadání pro rok 2007. Otázka č. 10 není vypracovaná a v závěru je chybné číslov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

94x

Němčina v právu - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované státnicové otázky z němčiny dle uvedeného seznamu, přičemž každá má v závěru také slovník některých pojmů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

22x

Ústavní právo a státověda - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované státnicové otázky z předmětu Ústavního práva a státovědy dle níže uvedeného seznamu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

92x

Sociální pedagogika - otázky k SZZk slovensky

Jedná se o vypracované státnicové otázky ze sociální pedagogiky dle níže uvedeného soupisu, jejichž součástí je vysvětlení základních pojmů, jako je s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

168x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [25]