Ekonomické obory (82) Finanční oblast (7) Humanitní vědy (120) Jazyky (4) Přírodní vědy (26) Technické obory (8) Umělecké obory (6)
Název Goodness Staženo

Hlavní fonetické změny ve vývoji francouzštiny - francouzsky

Otázka ke státním závěrečným zkouškám detailně analyzuje vývoj francouzského fonetického systému a dává přehled o tom, kdy se jaká změna udála a jaký ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

0x

Vývoj systému francouzských jmen - francouzsky

Otázka ke státní závěrečné zkoušce se zabývá systémem jmen ve francouzštině se zaměřením na jeho vývoj, a to zejména v oblastech uplatnění determinant... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

0x

Lokální a globální veřejné politiky - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 13/19

Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky přibližuje znaky, aktéry a souvislosti lokálních a globálních veřejných politik. V rámci tém... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Politika bydlení - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 8/19

Přehledná otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky charakterizuje cíle a nástroje státní bytové politiky a obecní bytové politiky. Př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Podstata rozhodování a řízení ve veřejném sektoru - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 15/19

Přehledná otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky věnovaná problematice řízení a rozhodování ve veřejném sektoru se nejprve na obecn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

0x

Vybrané komunitární politiky EU a jejich vztah k obdobným politikám ČR - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 14/19

Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky popisuje cíle, priority, subjekty či nástroje vybraných politik převážně na úrovni Evropské ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Veřejná kontrola - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 19/19

Přehledná otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky se komplexním způsobem zabývá tématem veřejné kontroly. Podává nejprve její vymeze... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Inflační očekávání a časová struktura úrokových sazeb

Otázka ke státním závěrečným zkouškám je věnována tématu inflačních očekávání a časové struktury úrokových sazeb.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


0x

Nezaměstnanost a inflace

Přehledně strukturovaná otázka ke státním závěrečným zkouškám přibližuje způsoby měření, typy či teoretická pojetí nezaměstnanosti a inflace a zabývá ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


0x

Teorie chování spotřebitele

Otázka ke státním závěrečným zkouškám se na začátku věnuje východiskům teorie spotřebitele a poté nastiňuje kardinalistickou a ordinalistickou verzi t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Spotřebitelské chování

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [25]