Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Ekonomické cizojazyčné práce

Referáty ekonomické cizojazyčné práce

Název Goodness Staženo

Závěry ze summitu hlav států a předsedů vlád v Berlíne - slovensky

Práce obsahuje přehled a rozbor ustanovení Berlínské deklarace vyhlášené k 50. výročí podpisu Římských smluv zakládajících Evropská společenství. Blíž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

0x

Přímé a nepřímé daně

Práce obsahuje referát spolu s vytvořenou prezentací na téma přímé a nepřímé daně v anglickém jazyce. Popisuje jak jsou rozděleny daně na Slovensku. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce, Ekonomické - ostatní

0x

Marketingové plánování - slovensky

Tato práce se velmi stručně zabývá problematikou marketingového plánování. Definuje základní pojmy. Charakterizuje podstatu marketingového plánu. Popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Trhy dokonalé konkurence - slovensky

Tato práce se zabývá trhy dokonalé konkurence. Nejprve uvádí článek vztahující se k tématu, poté se věnuje zadání problému. Ten posuzuje v teoretické ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Poradna pro integraci - slovensky

Tato práce představuje neziskovou organizaci Poradna pro integraci (PPI). Seznamuje s jejím vznikem, činností a financováním. Zmiňuje její projekty a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Význam gramotnosti v zemích s vyspělou ekonomikou - anglicky

Seminární práce se zabývá znalostmi, dovednostmi a hodnotami – gramotnostmi, které jsou potřebné pro život v moderní společnosti a zajišťují rozvoj li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Volný pohyb služeb v Evropské unii - slovensky

Slovensky psaná seminární práce se v souvislosti se vstupem Slovenské republiky do Evropské unie věnuje problematice volného pohybu služeb. Nejprve kr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Služby, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Oběh a pohyb zboží - slovensky

Práce se zabývá oběhem a pohybem zboží. Věnuje se vzniku a vývoji směny zboží a peněz, oběhu zboží, kapitálu a třem stránkám oběhu zboží - komerční, e... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

2x

Vliv moderní historie Dánska na postoje k EU - anglicky

Práce sleduje vliv moderní historie Dánska na jeho postoje vůči Evropské unii a integraci vůbec - pokrývá témata 2. světové války, otázku Šlesvicka, N... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Politologie, Ekonomické cizojazyčné práce, Humanitní cizojazyčné práce

2x

Velikost podniků - německy

Práce se věnuje otázce velikosti podniků. Podává definici tohoto termínu. Objasňuje pojem středního stavu, charakterizuje jeho potenciál a vysvětluje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

2x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]