Název Goodness Staženo

Bride - svatební a společenská agentura - marketingový mix služeb

V této práci je podrobně rozpracovaný marketingový mix služeb, který je aplikován na fiktivní svatební a společenskou agenturu Bride. Nejdříve je uved... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Služby

64x

Elektronický obchod

Práce se zabývá elektronickým obchodem. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autor zaměřuje na obecný popis obchodován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Služby, Internet

59x

T-Mobile - analýza PENCILS

Obsahem práce je současná analýza vnějších i vnitřních vztahů společnosti T-mobile a následné zpracování pomocí marketingových nástrojů public relatio... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Marketingový výzkum, Služby

57x

Hypotéky a úvěry v ČR

Práce zabývající se problematikou poskytování úvěru a hypoték na našem území. Nejdříve seznamuje s hypotékami, především charakterizuje jednotlivé dru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Pojišťovnictví, Služby


51x

Sociální chování úředníků

Práce popisuje chování úředníků ke svým klientům. Rozebírá postoje, jednání, zdali je přístup úředníků rozdílný pro různé skupiny obyvatel, jak se li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Služby, Sociologie

22x

Srovnání luxusních hotelů v Praze - rusky

Jedná se o rusky psanou práci porovnávající 4 luxusních hotelů ve třídě s 5 hvězdičkami. Mimo popisu jednotlivých hotelů je součástí také porovnání je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

21x

Hotel Partner - vytvoření fiktivního business hotelu

Tato práce popisuje fiktivní hotel Partner. Seznamuje s jeho okolím a vnitřním prostředím, i nabízenými službami. Zabývá se organizační strukturou a s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby


21x

Poskytování předplacených služeb operátory mobilních telefonů v ĆR

Práce charakterizuje jednotlivé operátory, a stručně shrnuje jejich působení na českém trhu. Poté srovnává jejich služby z hlediska tarifů i předplace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

14x

Nákupy na internetu

Tato seminární práce hodnotí nakupování na internetu. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Nejdříve se zabývá charakteristikou elektronické... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Spotřebitelské chování, Výrobek, Internet

14x

Charakteristika společenských akcí a jejich požadavky na etiketu

Seminární práce na předmět Etika a etiketa studijního oboru Hotelnictví charakterizuje znaky a požadavky nejrůznějších společenských akcí. Nejprve dáv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Gastronomie

12x
«  1  2  3  4  »