Název Goodness Staženo

Srovnání národních účtů ČR a SR

Tato práce uvádí srovnání národních účtů České a Slovenské republiky. Nejdříve dokládá stručný ekonomický popis obou zemí. Poté popisuje a analyzuje s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Světová ekonomika

21x

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Estonska

Cílem práce je porovnat a zhodnotit vývoj a finální stav České republiky a Estonska v oblasti celkové zaměstnanosti a dalších podstatných dílčích obla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Světová ekonomika

21x

Největší světové hospodářské krize

Tato práce se zabývá problematikou největších světových krizí. Uvádí 10 největších světových hospodářských propadů. Popisuje důvody jejich vzniku, str... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

20x

Charakteristika ekonomického růstu a strukturálních změn ve světové ekonomice mezi světovými válkami

V práci nejprve naleznete stručné nastínění vlivu první světové války na světové hospodářství. Poválečný vývoj je poté analyzován hlouběji, jsou sledo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Historie

18x

Mezinárodní obchod - slovensky

Práce objasňuje význam mezinárodního obchodu a to, co ovlivňuje nárůst nebo pokles exportu a importu. Odpovídá na otázky, jaká je otevřenost Slovenské... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Světová ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

17x

Komparace Čínské lidové republiky a Evropské unie

Tato práce se zabývá srovnáním Evropské Unie a Číny zejména z ekonomického hlediska. V úvodu je naznačeno, co mají dané oblasti společné, v čem se nao... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

17x

Rusko jako partner nebo hrozba - úvaha

Úvaha na stanovené téma vychází z podkladů odborných časopisů. Popisuje situaci Ruska v roce 1995. Věnuje se ukazatelům rozvoje ekonomiky, privatizaci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

16x

Mezinárodní ekonomická integrace - průmyslová politika

Práce se zabývá mezinárodní ekonomickou integrací. Důraz je zde kladen na průmyslovou politiku. V úvodu je nastíněn vývoj průmyslové politiky v 70. le... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

16x

Migrace, migranti, azylanti - Evropská migrační krize 2015

Práce zachycuje historii migrace a převážně se zabývá současnou evropskou migrační krizí. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Demografie, Geografie, Globalizace, Sociálně-právní škola

16x

Světová ekonomika: Rozšiřování Evropské unie

Práce se zabývá rozšiřováním Evropské unie a přidruženými zeměmi. V úvodu jsou uvedeny dvě vlny asociací nových členů a popisuje se integrační proces ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

15x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [13]