Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce
Ekonomické obory (43) Finanční oblast (10) Humanitní vědy (47) Jazyky (1) Přírodní vědy (38) Technické obory (16) Umělecké obory (20)
Název Goodness Staženo

Pojišťovnictví - maturitní práce

Práce obsahuje seznam základních pojmů, se kterými se lze setkat v pojišťovnictví. Další část se věnuje vývoji pojišťovnictví na našem území. V závěru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

86x

Náhlá pulmonální dušnost a zásahy zdravotnické záchranné služby - absolventská práce

Autor práce čtenáře nejprve obeznamuje s anatomií dýchací soustavy – u každé z části horních a dolních cest dýchacích je detailní popis. Poté následuj... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

81x

Propagace firmy Pakl družstvo - absolventská práce

Absolventská práce se věnuje propagaci firmy Pakl družstvo. První, teoretická, část se zaměřuje na propagaci jako celek. Definuje marketing a seznamuj... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace

80x

Protestace směnky - absolventská práce

Cílem absolventské práce je bližší seznámení se směnkou a představit možnosti využití tohoto instrumentu v praxi. V teoretické části je popsáno jaký j... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

79x

Systémová a softwarová práce při stanovení těžkých kovů metodou absorpční atomové spektrometrie

Práce se snaží stručným a přehledným způsobem popsat postup práce při stanovení těžkých kovů metodou absorpční atomové spektrometrie (AAS), a to v int... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

75x

Analýza rozvoje CR v ČSR v letech 1918 - 1939 - absolventská práce

Analýza mapuje rozvoj cestovního ruchu na území dnešní ČR v letech¨1918 - 1939. Vliv 1. světové války na CR, vývoj v oblasti dopravy, jednotlivá odvět... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - teorie

71x

RLC obvody ve střídavém proudu - maturitní práce

Jedná se o závěrečnou maturitní práci, která představuje RLC obvody ve střídavém proudu dle níže uvedených schémat zapojení. Součástí práce jsou také ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Elektrotechnika

70x

Biomasa: zdroje obnovitelné energie - absolventská práce

Jedná se o závěrečnou maturitní práci týkající se spalování biomasy, technologie spalování, materiálech a navržení firmy s podnikatelským i finančním ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Energetika

69x

Agroturistika - plán forfaitového zájezdu - maturitní práce

Tato práce obsahuje sestavený plán forfaitového zájezdu z oblasti agroturistiky. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti agroturistiky a cest... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie


62x

Emocionální inteligence a její vliv na úspěšnost managementu

Práce pojednává o důležitosti vnímání emocionálních vlastností lidí a jejich vlivu na úspěšnost jednání. První kapitola seznamuje s tím, co je to vůbe... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

61x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [16]