Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce
Ekonomické obory (43) Finanční oblast (10) Humanitní vědy (47) Jazyky (1) Přírodní vědy (38) Technické obory (16) Umělecké obory (20)
Název Goodness Staženo

Návrh měřícího přípravku v SW Catia v5 - absolventská práce

Tato absolventská práce pojednává o konstrukci měřidla pro kontrolu kvality vylisovaného dílu karoserie. Autor také počítá s možností následně provést... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Strojírenství

13x

Příprava a realizace turistického výletu Čeřínek a okolí - závěrečná maturitní práce

Tato práce se zabývá přípravou a realizací turistického výletu spojeného s návštěvou Čeřínku a okolí. Věnuje se geografii, geologii, pedogeografii, i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

12x

Děti se zrakovým postižením

Absolventská práce pro vyšší odborné školy se zabývá sociální prací ve vztahu ke zrakově postiženým dětem předškolního věku. Stručně charakterizuje zv... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

12x

Podnikatelský záměr

Práce obsahuje podnikatelský záměr. Jedná se o fiktivní provozování kavárny a je popsán celý plán obchodování. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr


12x

Alternativní medicína - absolventská práce

Absolventská práce na teoretické a praktické rovině sleduje problematiku alternativní medicíny. Po úvodním představení alternativní medicíny a její hi... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

11x

Individuální cestovní ruch ve vybraných zemích jihovýchodní Asie - absolventská práce

Absolventská práce zaměřená na individuální turismus mapuje možnosti samostatného cestování po Vietnamu, Thajsku a Laosu. Obsáhle charakterizuje jedno... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

11x

Hudební mládež České republiky - absolventská práce

Tato práce charakterizuje hudební mládež České republiky. Předmětem je otázka, co je cílem činnosti Hudební mládeže ČR (HM). Popisuje historii jejího ... (detail)

Typ školy: Konzervatoř

Kategorie: Hudba vážná

10x

Pracovní poměr zaměstnanců do evropských společností - absolventská práce

Práce obsahuje charakteristiku jednotlivých evropských společností (evropská akciová společnost, evropská družstevní společnost a evropské hospodářské... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

10x

Specifika zneužívání těkavých látek - závěrečná oborová práce

Tento text uvádí specifika zneužívání těkavých látek. Nejdříve se věnuje historii inhalování těkavých látek, poté stručně informuje o počátcích rajské... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Chemie

10x

Stravování školních dětí - absolventská práce

Tématem této absolventské práce je stravování školních dětí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Autor porovnává stravování dětí v ma... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Gastronomie, Medicína

10x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [16]