Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek
Ekonomické obory (938) Finanční oblast (242) Humanitní vědy (935) Jazyky (24) Přírodní vědy (241) Technické obory (193) Umělecké obory (41)
Název Goodness Staženo

Typy osobnosti: Jung, Kretschmer, Sheldon, Adorno

Práce se velmi stručnou heslovitou formou zabývá jednotlivými typologiemi. Nejpodrobněji je rozepsána Jungova typologie, ve které autor rozepisuje typ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

501x

Historický vývoj obchodu ve světě

Práce ve stručných bodech shrnuje nejdůležitější události obchodu od starověku do současnosti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

498x

Právo Evropské Unie - judikáty

Costa v. E. N. E. L., 1964 (přednost komunitárního práva), Van Gend en Loos (bezprostřední použitelnost a bezprostřední účinek primárního práva), Lüt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

486x

Právní listiny

Tato práce se zabývá právními listinami. Definuje a popisuje jednoduché právní listiny, dlužní úpis, potvrzenku, plnou moc, i prokuru.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

468x

Vývoj češtiny s rozvojem české společnosti

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

461x

Základní složky osobnosti

Tento text popisuje základní složky osobnosti. Charakterizuje temperament, emoce, schopnosti a motivaci. Dále se zabývá charakterem a sebepojetím.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

455x

Poruchy chování

Osobnost dítěte s poruchami chování - autoregulační mechanismus, asociální chování. Podklady vzniku poruch chování - faktory. Vymezení poruch chování ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

453x

Bloomova taxonomie

Práce seznamuje s úrovněmi vzdělávacích cílů dle Bloomovy taxonomie a uvádí možnosti její aplikace.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika


452x

Problematika distribuce

Distribuce - prodejní cesty, typy zprostředkovatelů, efektivnost zprostředkovatelů, funkce výkonávané zprostředkovatelem, výhody zprostředkovatelů, st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

443x

Občanský soudní řád

Občanské právo procesní a civilní proces – pojem, funkce, význam. Druhy civilního procesu. Základní principy civilního soudního řízení. Subjekty občan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

439x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [246]