Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze
Ekonomické obory (128) Finanční oblast (8) Humanitní vědy (579) Jazyky (1) Přírodní vědy (24) Technické obory (6) Umělecké obory (18)
Název Goodness Staženo

Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznovství - esej

Práce je popisem knihy Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. Mimo popisu vlastního obsahu knihy je součástí práce i subjektivní názor autora práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

426x

Starověký Řím dle Pečírky - výpisky z knihy I.

Jsou to zpracované výpisky z vysokoškolských skript J. Pečírky a kolektivu - Dějiny pravěku a starověku, které jsou také obohacené o materiály z předn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

424x

Sigmund Freud: Výklad Snů - recenze

Jedná se o stručnou recenzi knihy Výklad snů od psychiatra Sigmunda Freuda. Autor popisuje některé Freudovy myšlenky a konfrontuje je se svými vlastní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

423x

Milton Friedman: Kapitalismus a svoboda - recenze knihy

Text analyzuje některé myšlenky z knihy Kapitalismus a svoboda od Miltona Friedmana. Nejdříve je uveden stručný životopis Friedmana, poté je definován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika


415x

Watsuji Tetsuro: Klima a kultura, rodina jako etický systém

Jedná se o krátký referát z knihy, kterou napsal japonský filozof a kulturní historik Watsuji Tetsuro. Předmětem díla je definice pojetí domu v japon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

414x

Friedrich August von Hayek: Využití znalostí ve společnosti - výtah z díla

Text je výtahem ze stati Friedricha Augusta von Hayeka Využití znalostí ve společnosti. Zabývá se otázkou plánování, příčinami ekonomických problémů a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

403x

Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách

Práce představuje recenzi knihy od Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Úvod stručně shrnuje náplň knihy a ukazuje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Humanitní - ostatní

394x

Kosmova kronika - překlad části textu z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

393x

Paul Watzlawick: Úvod do neštěstí - hlavní teze

Práce se snaží zjednodušit myšlenky amerického psychologa Paula Watzlawicka. Autor vyslovuje hlavní názory knihy a přidává k nim vlastní mínění. V záv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

386x

Karl Jaspers: Otázka viny

Tato práce se zabývá otázkou viny z filozofického a sociologického hlediska. Vymezuje právní základ viny, mravní zákon, i mravní hodnoty. Věnuje se vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Sociologie

381x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [75]