Seminarky.cz > Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Ulice: Žerotínovo náměstí 617/9

Město: Brno

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Deliktní způsobilost a trestání mladistvích

Tato seminární práce se věnuje deliktní způsobilosti a trestání specifických subjektů - mladistvích. Popisuje co v sobě všechno zahrnuje způsobilost, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Právo

41x

Kybernetické hrozby

Tato práce se zabývá kybernetickými hrozbami. Definuje základní pojmy související s problematikou. Charakterizuje kyberprostor, i infoware. Popisuje p... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Kybernetika

41x

Prvorepublikové Brno - středisko kultury

Esej rozebírá brněnskou architekturu v období První republiky. V první části rozebírá obecně situaci v Brně v tomto období. Další část se již věnuje k... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Umělecké - ostatní

41x

Někdy v sukni (výstava MG Brno)

Recenze výstavy Někdy v sukni konané na jaře roku 2014 v Moravské galerii v Brně. Práce obsahuje informace o výstavě, o jejich autorkách i přispěvatel... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Malířství

40x

Dějiny etnologie - FF MU

Jedná se o přepis přednášek z Dějin etnologie z Filozofické fakulty MU Brno v 1. semestru. V úvodu je vysvětleno několik základních pojmů a vývojové e... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Zápisky z přednášek

Kategorie: Etnologie

39x

Kriminologie - vypracované otázky ke zkoušce

Jedná se o výpisky z vyučovacích hodin z předmětu Kriminologie ASEBS z Masarykovy univerzity, fakulty sportovních studií. Všechny otázky jsou podrobně... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Kategorie: Právo, Sociologie

39x

Máj jako výraz hodnotové orientace dobového paradigmatického systému kultury

Práce podává podrobný a vyčerpávající literární rozbor díla K.H.Máchy. Zabývá se dobovým kontextem vniku Máje, stejně tak i nově získanými poznatky o ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Literatura

38x

Demografická charakteristika okresu Třebíč

Práce představuje okres Třebíč z pohledu jeho polohy nebo počtu obyvatel, který je zachycen v celkovém vývoji a struktury obyvatelstva podle znaků bio... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Demografie

37x

Poruchy příjmu potravy, "Moderní" onemocnění - diplomová práce

Práce se zabývá popisem poruch příjmu potravy. Hlavním cílem je vytvořit a poskytnout přehled příznaků a základních informací týkajících se této probl... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Diplomové práce

Kategorie: Psychologie, Medicína

37x

Srovnání volební kampaně ČSSD v parlamentních volbách 2006 a krajských volbách 2008

Práce srovnává volební kampaně ČSSD v parlamentních volbách 2006 a krajských volbách 2008. První část se věnuje teoretickému ukotvení problému, jsou z... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Politologie

36x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [28]