Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Finanční oblast
Banky (98) Burzy a cenné papíry (45) Daňová problematika (55) Finance (67) Finanční - ostatní (9) Finanční analýzy (68) Finanční cizojazyčné práce (33) Finanční matematika (15) Finanční plány (22) Kapitálové trhy (24) Pojišťovnictví (51) Účetnictví (87)
Název Goodness Staženo

Bankovní dohled

Práce je shrnutím situace bankovního dohledu v České republice. V práci se objevují pojmy jako pravomoci bankovního dohledu, zákon o ČNB a zákon o ban... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

630x

Výpočet měsíčních záloh pro závislou činnost

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Daňová problematika

625x

Neziskové organizace

Co je to neziskový sektor - kdy pojem „neziskový" se obvykle užívá, sdružení kapitálu, sdružení zájmu. Členění NO - předmětu jejích činnosti, právní n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

567x

Časová řada poptávky po výrobku - příklad z ekonometrie

Jedná se o příklad z ekonometrie na téma časová řada poptávky po určitém výrobku. Práce určuje nejvhodnější typ trendové funkce (Gompertzova křivka), ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

547x

Povinné ručení

Základní informace k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinnému ručení). V rámci práce je i seznam pojišťoven, a jejich tr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

480x

Aktuální problémy daňové soustavy ČR - esej

Esej se zabývá daňovou soustavou České republiky, zaměřuje se především na její aktuální nedostatky. Autor upozorňuje na problémy systému důchodového ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

457x

Základy finančního účetnictví – souvislý příklad

Práce je koncipována jako nahlédnutí do účetnictví zlínské kovárny VIVA. Nejprve jsou uvedeny počáteční stavy firmy na začátku roku a rozvaha na celý ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

455x

Sezónní složka objemu přepravy - příklad z ekonometrie

Tato práce obsahuje příklad z ekonometrie, který rozebírá sezónní složku objemu přepravy v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995, a to pomocí aditi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

445x

Český bankovní systém - anglická prezentace

Popis českého bankovního systému a rolí jednotlivých bank v něm - ČNB, komerčních bank. Práce popisuje i základní bankovní služby a autorův názor na n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční cizojazyčné práce

403x

Bankovnictví

Práce se zevrubně věnuje oblasti bankovnictví, jeho historii a současnému stavu. V práci jsou také představeny základní organizační struktury českého ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

399x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [54]