Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Finanční oblast
Banky (98) Burzy a cenné papíry (45) Daňová problematika (55) Finance (67) Finanční - ostatní (9) Finanční analýzy (68) Finanční cizojazyčné práce (33) Finanční matematika (15) Finanční plány (22) Kapitálové trhy (24) Pojišťovnictví (51) Účetnictví (87)
Název Goodness Staženo

Finanční analýza firmy ČEZ, a. s.

Práce představuje firmu ČEZ, a. s., z finančního hlediska. Nejprve firmu charakterizuje a poté se věnuje SWOT, STEP a finanční analýze. Na závěr je fi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

393x

Finanční analýza firmy

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Finanční analýzy

391x

Struktura rozvahy a výsledovky pro účely finanční analýzy

Jedná se o POT předmětu Finanční analýza a plán. Práce odpovídá na otázky po skupinách majetku a zdrojů jeho financování definovaných v rozvaze nebo s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

343x

Západočeská parketa, a.s. - případová studie

Tato práce se zabývá případovou studií účtování v Západočeských parketách a.s.. Skládá se ze dvou textových souborů a čtyř tabulkových příloh. První t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

341x

Kapitálové trhy

Tato práce se zabývá definicí a rozdělením finančních trhů. Vysvětluje nejen co je kapitálový trh, kapitál, trh s cennými papíry, ale také co je burza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

340x

Finanční analýza - Substav, a.s 2

Účelem této práce je zpracovat finanční analýzu akciové společnosti Substav za období 1999 - 2003. Zabývá se teoreticko-metodologickými východisky, ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

327x

Kalkulace nákladů podle činností – ABC metoda

Tato práce se věnuje kalkulaci nákladů podle činností. Využívá k tomu metodu ABC. Je členěna na 2 části - praktickou a teoretickou. V teoretické části... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

317x

JAF HOLZ, s.r.o. - finanční analýza firmy

Seminární práce obsahuje prvky finanční analýzy jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, horizontální a vertikální analýza, poměřovací ukazatele, ukaza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

303x

Česká národní banka

ČNB - historie (některé parametry měnové odluky), funkce České národní banky: (10 nejzákladnější), nástroje bankovního dohledu, organizační struktura,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

301x

Karosa a.s. - finanční analýza

Práce je finanční analýzou společnosti Karosa, a.s. Uvádí rozvahu a výkaz zisků a ztrát v období 1995 - 1997. Rozpracovává horizontální analýzu, ktero... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

301x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [54]