Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Finanční oblast
Banky (98) Burzy a cenné papíry (45) Daňová problematika (55) Finance (67) Finanční - ostatní (9) Finanční analýzy (68) Finanční cizojazyčné práce (33) Finanční matematika (15) Finanční plány (22) Kapitálové trhy (24) Pojišťovnictví (51) Účetnictví (87)
Název Goodness Staženo

Bankovní produkty poskytované obchodními bankami

Práce je přehledem bankovních produktů, které jsou poskytovány obchodními bankami. Na začátku textu jsou vymezeny základní pojmy, s kterými autor prac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

287x

Investování na finančním trhu- investiční portfolio

Práce se zabývá problematikou investování úspor. Práce se snaží o vytvoření investičního portfolia, které bude v budoucnu možné upravit s ohledem na z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

286x

Pojištění

Tato práce se velmi stručně věnuje problematice pojištění. Definuje jednotlivé druhy, charakterizuje základní pravidla. Krátce charakterizuje pojištěn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

279x

Evropská centrální banka

Práce se zabývá popisem Evropské centrální banky, jejími cíli, úkoly, radou guvernérů, způsoby řízení, mechanismy kontroly, organizačními složkami.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

277x

Finanční řízení a jeho analýza

Jedná se o práci, která zevrubně představuje finanční analýzu jako rozhodující faktor dalšího postupu z pohledu finančního řízení. V práci jsou vysvět... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

274x

Základy účetnictví

Práce formou nekomentovaných stručných tabulek popisuje tyto pojmy: co je to rozvaha, aktiva, pasiva. Členění rozvahy. Bilanční rovnice. Druhy účtů. Ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

273x

Fiktivní finanční analýza

Jedná se o vypracovanou fiktivní finanční analýzu průběhu splácení úroku a úvěru u 3 bank - Komerční banka, ČSOB a E-Banka. Informace jsou zpracovány ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční matematika

271x

Fiskální politika v ČR

Práce je z oboru hospodářské ekonomiky státu. Popisuje, jak veřejné rozpočty jsou dlouhodobě charakterizovány deficitními sklony a skutečná podstata p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

267x

Obchodování s cennými papíry na burze

Tato práce se týká obchodování s cennými papíry na burze a je zaměřena na pražskou burzu. Text se věnuje klasifikace dlouhodobých cenných papírů, rati... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

261x

Účtování zásob způsobem B

Práce obsahuje příklad účtování zásob způsobem B. Účtování je demonstrováno na příkladu fiktivní firmy, která není plátcem DHP. Text obsahuje tabulkov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

259x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [54]