Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce
Ekonomické obory (37) Finanční oblast (11) Humanitní vědy (77) Jazyky (2) Přírodní vědy (29) Technické obory (32) Umělecké obory (11)
Název Goodness Staženo

Platební karty systému Europay - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

80x

Marketing města Vimperka

Tato práce je zaměřena na problematiku marketingu měst a obcí, nazývaného také jako městský marketing. Zaměřuje se na vybrané teoretické aspekty a obj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Regionální ekonomika

77x

Disociativní poruchy a paranoidní schizofrenie - diplomová práce

Práce podrobně představuje disociativní poruchy tak, jak jsou definovány v diagnostickém manuálu DSM-IV a modeluje různé vztahy, které mohou mít s par... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

72x

Buddhismus a jeho rozvoj v západním kulturním okruhu s ohledem na školu Karma-Kagjü a její metody - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

71x

Projevy tvořivosti ve výuce oboru dámská krejčová - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

70x

Posouzení rizik jako součást bezpečnostního auditu - diplomová práce

Základní pojmy - nebezpečí, ohrožení, riziko, poškození, škoda, akceptovatelné riziko. Postup posuzování rizika - výběr posuzovaného systému a určení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

69x

Závěrečné zkoušky v praktické škole jednoleté

Jedná se o velmi krátké shrnutí původně zpracovávané pro rozsáhlejší diplomovou práci na téma závěrečné zkoušky v praktické škole jednoleté. O tomto t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

69x

Absolutní sluch - diplomová práce

Tato diplomová práce pojednává o fenoménu zvaném „absolutní sluch“, tedy o vzácné schopnosti vytvořit či rozpoznat výšku tónu, aniž by byl zadán refer... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Hudba moderní, Hudba vážná, Umělecké - ostatní

66x

Syndrom vyhoření a jeho vliv na rodinné vztahy

Tato diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření a jeho vlivem na rodinné vztahy. První část se věnuje teoretickým podkladům syndromu vyhoření, jeho ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

66x

Doporučení pro výběr a implementaci data warehouse - diplomová práce

Tématem diplomové práce byly data warehous. V teoretické části jsou nastíněny ty kritické okamžiky v procesu implementace data warehouse, jejichž příp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

65x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]