Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Finanční oblast
Banky (98) Burzy a cenné papíry (45) Daňová problematika (55) Finance (67) Finanční - ostatní (9) Finanční analýzy (68) Finanční cizojazyčné práce (33) Finanční matematika (15) Finanční plány (22) Kapitálové trhy (24) Pojišťovnictví (51) Účetnictví (87)
Název Goodness Staženo

Případová studie: Telco Business Solutions, a. s.

Tato práce z účetnictví se zabývá případovou studií v akciové společnosti Telco Business Solutions. Práce se skládá ze dvou textových souborů. Jedním ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví, Podniková ekonomika

216x

Praní špinavých peněz

Práce pojednává o principech a systémech praní špinavých peněz. Nastiňuje nejobvyklejší a nejpoužívanější způsoby praní a jejich důsledky, a vysvětluj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

213x

Akcie

Důkladná práce zahrnující popis veškerých atributů těchto cenných papírů. V úvodu je vysvětleno, co je akcie. Dále je uvedeno rozdělení akcií z několi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

212x

Kolektivní investování a problémy v ČR

Práce nejdříve charakterizuje jednotlivé druhy fondů kolektivního investování. Popisuje portfolia fondů. Zabývá se výhodami a nevýhodami kolektivního ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

200x

Mergers - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční cizojazyčné práce

199x

Bankovní úvěry - determinace (druhy, příklady, kritéria)

Hlavní kritéria při rozhodování a poskytnutí úvěru jsou - návratnost úvěru, výnosnost úvěru. Výše úrokové míry z úvěru. Rozdělení úvěrů - podle splatn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

196x

Současný stav a vyhlídky českého kapitálového trhu

Práce je zaměřena na analýzu kapitállového trhu v české republice. Ve stručné podobě využívá SWOT analýzy. Na základě provedené analýzy se snaží odhad... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

196x

Pojetí výkazu cash flow

Práce vymezuje pojmy spojené s jednotlivými činnostmi přehledu o peněžních tocích, aneb, co jsou to peněžní toky, peněžní prostředky a peněžní ekvival... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví

194x

Příklad na úročení

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

193x

Finanční plánování - vytvoření finančního plánu středně velké firmy

Práce seznamuje s problematikou finančního plánování. V teoretické části uvádí, co je to finanční plánování, zabývá se jeho úkoly, postupy, druhy a mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány


192x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [54]