Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Finanční oblast
Banky (98) Burzy a cenné papíry (45) Daňová problematika (55) Finance (67) Finanční - ostatní (9) Finanční analýzy (68) Finanční cizojazyčné práce (33) Finanční matematika (15) Finanční plány (22) Kapitálové trhy (24) Pojišťovnictví (51) Účetnictví (87)
Název Goodness Staženo

Časová hodnota peněz

Tato práce se věnuje problematice časové hodnoty peněz. Zabývá se jednoduchým a složitým úročením, definuje úročitele, i střadatele. Vše názorně demon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

192x

Finanční plánování - vytvoření finančního plánu středně velké firmy

Práce seznamuje s problematikou finančního plánování. V teoretické části uvádí, co je to finanční plánování, zabývá se jeho úkoly, postupy, druhy a mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány


192x

Finanční analýza firmy Rudolf Jelínek, a.s.

Práce se velmi podrobně charakterizuje firmu Rudolf Jelínek a.s, popisuje její historii i současný stav. Autor komentuje účetní uzávěrku z roku 2004 a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

190x

Pojišťovnictví - historický vývoj

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

190x

Životní pojištění

V úvodu práce je nastíněn vývoj pojišťovnictví v ČR a vysvětleny základní pojmy z této oblasti. Následně je charakterizováno životní pojištění, včetně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

186x

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Práce se věnuje představení problematiky dlouhodobého a nehmotného majetku v účetnictví. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část, kdy první ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

185x

Controlling v bankovnictví

Práce stručně seznamuje s controllingem v bankovnictví. Charakterizuje strategický a operativní controlling. Popisuje proces controllingu v bance.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

184x

Internetbanking

Práce je zaměřená na odvětví elektronického bankovnictví, a to internetbanking. Je zde popsáno co to internetbanking je, jaké jsou jeho specifika, výh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Internet

183x

Peníze: základní pojmy

Seminární práce vymezuje základní pojmy spjaté s problematikou peněz a směny. Věnuje se mincím, papírovým a elektronickým penězům, charakterizuje peně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

183x

Státní rozpočet ČR pro rok 2008

Práce se věnuje otázce výše státního rozpočtu České republiky pro rok 2008, kdy nejprve vysvětluje, co je to státní rozpočet a čím je tvořen, dále se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

182x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [54]