Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (45) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (56) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Výpočet náhrad škod z titulu exhalací na zemědělské výrobě

Tato práce obsahuje praktický výpočet uplatnění výše škody z titulu exhalací na zemědělské výrobě v roce 1996. Uvádí podklady, na základě kterých náro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

0x

Dendrologický průzkum lesoparku v obci Úsov

Seminární práce se zabývá dendrologickým průzkumem lesoparku v obci Úsov Lesopark. Představuje jednotlivé dřeviny a uvádí druhy, jež jsou v lesoparku ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělství

0x

Dendrologie - poznávačka

Seznam okrasných jehličnatých a stálezelených dřevin na poznávačku z předmětu Dendrologie, u každé dřeviny je uveden celý název, čeleď, hlavní poznáva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

0x

Strukturně-petrografická charakteristika lokality Boletice - východiska pro odborný článek

Práce, předkládající východiska pro odborný článek do univerzitního časopisu, zpracovává petrografickou charakteristiku lokality Boletice. V úvodu na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

0x

Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve

Práce ve svých prvních částech přináší stručnou rešerši poznatků o klimatu ve spodním miocénu a regionálních souvislostech sokolovské pánve. Poté zach... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

0x

Stavba rodinného domu v Brně - orientační posouzení základových poměrů

Práce obsahuje orientační posouzení základových poměrů pro účely výstavby rodinného domu v Brně. Informuje o dosavadní prozkoumanosti lokality, jejích... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Geologie

0x

Haldy a jejich vliv na ovzduší

Tato seminární práce se zabývá vlivem prohořívání hald na znečišťování ovzduší, jak a kdy takové prohořívání vzniká a čím je možné požáry hasit. Jako ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

0x

Hodnocení zdravotního stavu dětského pacienta sestrou - anglicky

Práce v anglickém jazyce předkládá heslovitou formou popis skutečností, které sestra hodnotí při péči o dětské pacienty. Vymezuje jednotlivé tělesné c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce, Ošetřovatelství

0x

Vrozené vývojové vady srdce novorozence

Práce obsahuje powerpointovou prezentaci na téma vrozené vývojové vady srdce novorozence. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

0x

Ověření základních funkcí operačního zesilovače na analogovém počítači MEDA-T

Řešený příklad na ověření základních funkcí operačního zesilovače na analogovém počítači MEDA-T. Ke každému výpočtu je přiloženo schéma zapojení. Výsl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

1x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [80]