Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (80) Ekologie (106) Fyzika (38) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (40) Medicína (205) Metalurgie (6) Meteorologie (9) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (7) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (39)
Název Goodness Staženo

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji

Práce shrnuje informace z konference konané 16. října 2007. Uvádí témata kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a hodnocení vlivů na znečištěné ovzd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

181x

Chemodynamika

Práce je praktickýcm výpočtem ekologické havárie a jejích důsledků pro přírodu. Jedná se o vypuštění chemického pesticicdu Alachloru do vodního zdroje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

176x

Alternativní způsoby porodu

Práce ve stručnosti představuje alternativní způsoby porodu. Jedná seo o popis druhtěchto porodů, cvičení a dýchání před a během porodu, ale je zde b... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

176x

CT – Výpočetní tomografie

Práce se věnuje představení historie výpočetní tomografie, jaký je její princip, vznik obrazu a jeho hodnocení. Dále popisuje jednotlivé součásti CT p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika

175x

Možnosti šetření energie v ČR

Jedná se o úvahu o kritickém stavu životního prostředí v ČR a možnosti, jak zlepšit tuto nepříznivou situaci úsporou energie a přírodních zdrojů, před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

171x

Totální endoprotéza - předoperační a pooperační rehabilitace

Práce obsahuje základní popis předoperační přípravy a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou. Zmíněna je také chůze s pomocí podpažních ber... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

159x

Bílkoviny, jejich vlastnosti, význam pro lidský organismus

Práce obsahuje stručné shrnutí potřebnosti bílkovin a jejich důležitosti pro život. Popisuje vlastnosti, význam bílkovin nebo vliv bílkovin na lidský ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie, Chemie

156x

Sopka

Sopka - počet, kde se nachází, jak vzniká sopečná činnost.
... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Geografie

152x

Minerální prameny – oblast Itálie a Rakouska

Cílem této práce je podat přehled o minerálních pramenech v Itálii a Rakousku. Po vysvětlení pojmu minerální pramen následuje výčet italských a rakous... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

148x

Virologie: viry

Práce ve svém úvodu stručně charakterizuje viry, poté přibližuje teorie jejich vzniku a provádí jejich rozdělení. Dále se věnuje složení viru, formám ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Medicína


146x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [77]