Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce
Ekonomické obory (37) Finanční oblast (11) Humanitní vědy (77) Jazyky (2) Přírodní vědy (29) Technické obory (32) Umělecké obory (11)
Název Goodness Staženo

Problematika numerické interpolace drah družic GPS - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

33x

Globální oteplování a jeho sociální aspekty - diplomová práce

Práce se zabývá aktuálními poznatky z oblasti globálního oteplování. V první části jsou analyzovány teorie vysvětlující současné globálního oteplování... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Ekologie

33x

Marketingový plán - teoretická část diplomové práce

Teoretická část diplomové práce na téma marketingový plán vymezuje základní marketingové pojmy a definuje marketingový plán včetně jeho součástí. Sklá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

32x

Problémy realizace videokonferencí a skupinového multimediálního vysílání - diplomová práce

Tato diplomová práce má za cíl seznámit s problematikou videokonferencí a multimediálního vysílání. Zabývá se různými druhy využití videokonferencí pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

31x

Czech On Line - ekonomická analýza - diplomová práce anglicky

Diplomová práce představuje kompletní finanční a marketingovou analýzu internetového serveru Volný - Czech on Line. Mimo představení společnosti a jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Marketing

31x

Specifické poruchy učení - diplomová práce

Diplomová práce se zaměřuje na alternativní přístupy k žákům se specifickými poruchami školních dovedností během výuky. Úvodní část se zabývá osobnost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální

31x

Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví - diplomová práce

Práce pojednávající o souvislostech komerčního a investičního bankovnictví z hlediska práva. Nejdříve jsou uvedeny druhy a funkce bankovnictví, charak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Právo

27x

Podnikatelský záměr v nábytkářském odvětví - diplomová práce

Cílem diplomové práce je příprava podnikatelského záměru na základě analýzy interních procesů firmy BMB, spol. s r. o., působící v nábytkářském odvětv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Strategický management

24x

Marketingová strategie neziskové organizace Unie Kompas - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií neziskové organizace Unie Kompas a navrhuje její zlepšení. První část je věnována teoretickým podkla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum

18x

Agresivita a šikana žáků základních škol - teoretická část diplomové práce

Diplomová práce se zabývá agresivitou a šikanováním žáků na základních školách a na základních školách praktických. Zde předložená, teoretická, část s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

18x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [18]