Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze
Ekonomické obory (128) Finanční oblast (8) Humanitní vědy (579) Jazyky (1) Přírodní vědy (24) Technické obory (6) Umělecké obory (18)
Název Goodness Staženo

Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé - rozbor knihy

Jedná se o rozbor díla Skeptikové a těšitelé od italského autora Umberta Eca. Popisuje hlavní myšlenky knihy, přičemž je doplňuje o vlastní poznatky. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

1167x

Eugen Fink: Oáza štěstí - obsah knihy

Práce je krátkou úvahou nad obsahem knihy Oáza štěstí od Eugena Finka.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1079x

Platon: Faidros

Práce se zabývá Platonovým dílem Faidros. Popisuje základní obsah tohoto dialogu mezi Faidrem a Sokratem a uvádí několik krátkých citací z knihy.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1017x

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese

Práce pojednává o knize Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Autorka předkládá ponaučení, která z ní vyčetla. Vysvětluje přínos knihy a oc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

1001x

František Zich: Sociologický výzkum - výtah z knihy slovensky

Práce zkoumá sociologický výzkum z hlediska sociálních jevů, jakožto předmětů sociologického výzkumu. Rozděluje sociální jevy na sociální útvary, spol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

1000x

Sociologie rodiny - Ivo Možný

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

953x

Průcha, Jan: Alternativní školy

Práce se zabývá obsahem knihy Jana Průchy Alternativní školy. Charakterizuje alternativní školství, všímá si jeho vlastností a funkcí. Popisuje typy a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

929x

Platón: Ústava

Seminární práce z Platonovy Ústavy, kdy autor práce podrobně popisuje obsah knihy. Text je po odstavcích členěn podle 10 oddílů tak, jak je stanovil P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

924x

Friedrich Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby

Práce podává stručnou formou obsah a hlavní myšlenky díla Friedricha Nietzscheho Zrození tragédie z ducha hudby. Charakterizuje vývoj umění od dvou pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

914x

Platón: První kniha Ústavy

Práce shrnuje obsah první knihy Platónovy Ústavy prostřednictvím chronologické rekapitulace rozhovoru postav. Ukazuje, jak se hlavní mluvčí knihy, Sók... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

883x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [75]