Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Finanční oblast
Banky (98) Burzy a cenné papíry (45) Daňová problematika (55) Finance (67) Finanční - ostatní (9) Finanční analýzy (68) Finanční cizojazyčné práce (33) Finanční matematika (15) Finanční plány (22) Kapitálové trhy (24) Pojišťovnictví (51) Účetnictví (87)
Název Goodness Staženo

Investiční příležitosti v ČR aneb co bych dělal, kdybych vyhrál 10 milionů - esej

Tato esej rozebírá téma investičních příležitostí v ČR, aneb co bych dělal, kdybych vyhrál 10 milionů. Nahlíží na věc různých pohledů. Popisuje situac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

2x

Pojištění domácnosti

Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se nejdříve zabývá základním dělením pojištění jako takového. Dále se zaobírá popisem p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

2x

Měnové kurzy koruny, eura a dolaru v kontextu světové finanční krize

Seminární práce pojednává o pohybech měnových kurzů koruny, eura a dolaru v kontextu světové finanční krize z roku 2008. Krátce shrnuje vlivy působící... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní, Ekonomické - ostatní, Světová ekonomika

2x

Dlouhodobý finanční majetek

Práce se z právního i praktického hlediska zabývá dlouhodobým finančním majetkem, způsoby jeho oceňování a postupy účtování. První část vypisuje složk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví, Právo


2x

Základy finančního účetnictví: souvislý příklad

Seminární práce ze základů finančního účetnictví nabízí příklad z účetnictví fiktivní kovárny Viva Zlín, spol. s r. o. Nechybí rozvaha s aktivy a pas... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví

2x

Případová studie Casiopea, s. r. o.

Obsahem práce je zpracování otázek k případové studii firmy. Uvedeny jsou informace o velikosti dani z příjmů, podání daňového přiznání, účetním hospo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

2x

Účetní období v účetní jednotce

Práce je zaměřena na zobrazení účetního období firmy v účetní jednotce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

2x

Nabídka platebních karet v českém bankovním systému

Seminární práce se zabývá platebními kartami v českém bankovním sektoru. Popisuje jejich počátky, vývoj i problémy v rozvoji bezhotovostního platebníh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

1x

Abstraktnost směnky

Práce se zabývá jedním z typů cenných papírů, směnkou, z hlediska její abstraktní povahy. Po úvodním vymezení směnky nejprve nastiňuje obsah výrazu ab... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

1x

Korespondenční dávka z veřejných financí - 10 řešených příkladů

Tato korespondenční dávka obsahuje 10 vypracovaných příkladů z veřejných financí dle níže uvedených zadání.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Finance, Veřejná ekonomika

1x
[1]  «  46  47  48  49  50  51  52  53  54  »  [54]