Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek
Ekonomické obory (938) Finanční oblast (242) Humanitní vědy (935) Jazyky (24) Přírodní vědy (241) Technické obory (193) Umělecké obory (41)
Název Goodness Staženo

Řízení lidských zdrojů v podniku, motivační strategie

Řízení lidských zdrojů v podniku. Vymezení lidského kapitálu. Pojem personální management (řízení lidských zdrojů). Základní cíle, ke kterým personáln... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

1251x

Immanuel Kant - principy transcendentální filozofie

Práce podává jen velmi stručné informace o Immanuelu Kantovi. Poté se věnuje definicím, a vymezení jednotlivých oblastí jeho učení, tj. transcendentál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1243x

Makroekonomie - vzorečky

Text obsahuje vzorečky, které jsou třeba pro výpočty v oblasti makroekonomie. Uvádí mezní hodnoty, multiplikátory, i vzorečky pro míru inflace a nezam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

1210x

Úvod do strategického managementu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

1208x

Statistika a pravděpodobnost - řešené příklady 1

Práce obsahuje 4 vypočítané příklady ze statistiky. Výsledky jsou zobrazeny číselně, a nikoliv graficky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

1135x

Podstata marketingu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1052x

Základy marketingu - výpisky z přednášek

Jedná se o zpracované okruhy ke zkoušce z předmětu Základy marketingu na vysoké škole. Práce se věnuje historii marketingu, jeho podstatě a významu, d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1028x

Oligopol, monopolní konkurence - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek Mikroekonomie stručně seznamují s oligopolem. Text uvádí charakteristiku oligopolu. Pomocí grafů znázorňuje nejen oligopol smluvní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

1004x

Controlling - přednášky

Controlling - pojem , dvojí význam, předpoklady. Funkce a cíle controllingu - tři základní orientace, kritéria, struktura cílů. Controlling z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

955x

Metody výuky

Metody výuky - kriteria didaktické účinnosti, klasifikace metod výuky (dle Lernera) - informačně receptivní metoda, metoda problémového výkladu, heur... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

937x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [246]