Biochemie a biofyzika (2) Biologie (41) Ekologie (13) Fyzika (3) Genetika (2) Geografie (17) Geologie (7) Chemie (18) Medicína (60) Meteorologie (3) Mikrobiologie (9) Ošetřovatelství (5) Přírodní - ostatní (12) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (5) Veterinární medicína (1) Vodní hospodářství (3) Zemědělství (41)
Název Goodness Staženo

Základy genetiky

Heslovité poznámky z hodin anatomie nejprve přibližují základní pojmy genetiky a znění Mendelových zákonů, k nimž dodávají příklady. Dále je pozornost... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Medicína

0x

Základy toxikologie - přednášky z toxikologie 1/4

Úvodní část přednášek z toxikologie přináší základní informace o oboru. Po vymezení toxikologie, rozdělení jejích disciplín a pohledu do historie je p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Medicína

0x

Zjišťování úrovně expozice, speciální toxikologie - přednášky z toxikologie 3/4

Třetí část přednášek z toxikologie se nejdříve věnuje problematice zjišťování úrovně expozice. Druhý oddíl, který představuje většinu práce, poté v bo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Medicína

0x

Vybrané organické látky - přednášky z toxikologie 4/4

Čtvrtá část zápisků z přednášek toxikologie se věnuje toxickým účinkům vybraných organických látek od alifatických uhlovodíků po polychlorované bifeny... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Medicína

0x

Proterozoikum, paleozoikum - základy historické a stratigrafické geologie 1/2

Práce obsahuje základní poznatky z historické a stratigrafické geologie, zaměřuje se na informace o paleogeografii, paleoklimatu, flóře, fauně a vývoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

0x

Gynekologie a porodnictví

Zápisky obsahují úvod do problematiky gynekologie a porodnictví a jsou vhodné pro studenty zdravotnických škol. Mezi jinými popisují oplodnění, známky... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

0x

První pomoc

Tyto zápisky vás seznámí s teorií první pomoci. Zevrubně se dozvíte, co vás může potkat a jaké situace můžete řešit. Nejen při nehodách,ale i v jiných... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

0x

Myslivecká zoologie úroveň A - nosná témata

Práce obsahuje okruh otázek na přípravu ke zkoušce z myslivosti. Práce se zabývá mysliveckou zoologií, je vypracována z odborné literatury. Jedná se o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Bromeliaceae - přednáška

Vypsaný text z prezentace docenta Uhra, předmět Květinářství II. Přednáška na čeleď Bromeliaceae.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

0x
[1]  «  14  15  16  17  18  19  20  21  22