Ekonomická teorie (35) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (1) Ekonomie (27) Evropská unie (4) Globalizace (1) Korespondence (1) Logistika (1) Management (14) Marketing (7) Marketingový mix (1) Monetární politika (6) Obchodní jednání (2) Osobnost managera (3) Podniková ekonomika (7) Propagace (1) Řízení lidských zdrojů (13) Strategický management (6) Světová ekonomika (3) Veřejná ekonomika (4) Výrobek (1)
Název Goodness Staženo

Alena Křížková a kol.: Práce a péče aneb proměny rodičovského příspěvku v České republice - výtah z knihy

Seminární práce je shrnutím poznatků knihy kolektivu autorů Práce a péče, která nese podtitul Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

4x

Svoboda volby/M. a R. Friedmanovi

Jedná se o podrobné výpisky z knihy autorů Miltona a Rose Friedmanových Svoboda volby. Kniha se zabývá úlohou konkurenčního kapitalismu a organizací h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

4x

David Gruber: Jak si vést diář (jen 2. část)

Seminární práce je výtahem z knihy Davida Grubera Jak si vést diář. Seznamuje s obsahem uvedené publikace - respektive s její druhou částí, která je v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

3x

Etika ve veřejné politice, modely veřejné politiky

Práce se nejprve zabývá souvislostmi mezi veřejnou politikou a etikou a morálkou a poté popisuje několik specifických modelů veřejných politik odvozen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

3x

Obchod se surovinami - výtah

Výtah ze skript k předmětu Obchod se surovinami se zaměřuje na světový obchod se surovinami. Charakterizuje způsoby domlouvání kontraktů, vysvětluje d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Geologie

1x

Management lidských zdrojů - slovensky

Slovensky psané výpisky z knihy o managementu lidských zdrojů seznamují s klíčovými pojmy, koncepcemi, poznatky či problémy této oblasti. Po úvodu do ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

0x

Vybrané politiky v působnosti EU i členských států (komunitární politiky)

Podrobná a přehledná práce seznamuje s vybranými veřejnými politikami EU, které mají komunitární charakter. To znamená, že o kompetence v těchto oblas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika


0x

Antimonopolní zákonodárství

Podrobné výpisky z knihy "Proč odstranit antimonopolní zákonodárství" od autora Dominicka T. Armentana. Popisuje důvody proč je potřeba zrušit antimon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy, Ekonomie

0x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13