Ekonomická teorie (35) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (1) Ekonomie (27) Evropská unie (4) Globalizace (1) Korespondence (1) Logistika (1) Management (14) Marketing (7) Marketingový mix (1) Monetární politika (6) Obchodní jednání (2) Osobnost managera (3) Podniková ekonomika (7) Propagace (1) Řízení lidských zdrojů (13) Strategický management (6) Světová ekonomika (3) Veřejná ekonomika (4) Výrobek (1)
Název Goodness Staženo

Cenová a kontraktační strategie, komunikační strategie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

58x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Monopol, jeho analýza a regulace - výpisky z knihy

V práci jsou nejprve uvedeny typy nedokonalé konkurence, vysvětleny zdroje tržní nedokonalosti a důvody nedokonalé konkurence Poté následuje analýza ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

55x

Rusmichová, Soukup: Makroekonomie, základní kurs, kapitola Makroekonomické agregáty - výpisky

Výpisky z Makroekonomie seznamují s makroekonomickými agregáty. Formou odrážek informují o měření makroekonomických veličin. Zabývají se nejen měřením... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

53x

Podniková ekonomika - výtah ze skript

Práce je materiálem ke zkoušce. Jedná se o zpracování skript heslovitým způsobem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

47x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Analýza nákladů - výpisky z knihy

V této kapitole je popisován vztah mezi výrobou a náklady. Nejprve jsou vysvětleny pojmy celkové, režijní, mezní a průměrné náklady, u minimálních prů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

45x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Nedokonalá konkurence a protimonopolní politika - výpisky z knihy

Práce se zaměřuje na popis a charakteristiku nedokonalé konkurence. Věnuje se jednak oligopolům a jejich kooperaci, jednak monopolistické konkurenci. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

43x

Modelování vztahů se zákazníky pomocí markovových řetězců

Práce je překladem z anglického originálu (Phillip E. Pfeifer, Robert L. Carraway - Modeling Customers as Markov chains), přičemž v textu je řešen mod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

41x

Jan Barták: Skryté bohatství firmy - recenze knihy

Tato práce uvádí recenzi ke knize Skryté bohatství firmy. Podrobně analyzuje každou její část, zamýšlí se nad názory autora, věnuje se uvedeným příkla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

41x

Rusmichová, Soukup: Makroekonomie, základní kurs, kapitola Makroekonomická rovnováha a její poruchy - výpisky

Výpisky ze skript Makroekonomie se věnují makroekonomické rovnováze a jejím poruchám. Seznamují s ekonomickým růstem a hospodářským cyklem. Druhá část... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

36x

Mzdová politika, konflikty na pracovišti, obchodní jednání

Závěrečný díl výpisků ze skript psychologie vypovídá o mzdové problematice na pracovišti. Nejdříve se dočteme o měřítcích práce, podle nichž se vytvář... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

36x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [13]