Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (208) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Fyzikální vyšetření sestrou - ukázka

Jedná se o ukázku záznamu o fyzikálním vyšetření pacienta sestrou.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

682x

Informační minimum o České republice

Tato práce přináší naprosto kompletní, a vyčerpávající informační minimum o ČR. Je psána formou přehledných výpisků.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie

662x

Hospodaření s odpady v ČR

Jedná se o úvahu o produkci a zneškodňování odpadů v ČR a množnosti omezení produkce odpadů (ekoznačky). Zmíněny jsou také způsoby druhotného využití ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

645x

Agrotechnicke lhůty - tabulky

Práce obsahuje dvě tabulky, které představují seznam agrotechnických lhůt plodin pěstovaných v ČR. Jsou zde rovněž uvedeny návrhy osevních postupů.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

608x

Hospitalismus

Tato práce se formou poznámek zabývá problematikou hospitalismu a maladaptace. Seznamuje s tím, jak zdravotníci mohou předcházet hospitalismu, jaké js... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

537x

Gorila horská

Tato krátká práce obsahuje stručnou charakteristiku nejmohutnějšího lidoopa. Informuje o vybraných poddruzích a vysvětluje jejich výskyt, i formy ochr... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

504x

Schizofrenie

Práce představuje definici této nemoci, která způsobuje poruchu myšlení, emočních reakcí a chování. Dále se věnuje popisu potíží s nemocí souvisejícíc... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína

485x

Želvy

Krátký referát o mořských želvách, který popisuje nejen rozdíly mezi jejich mořskými a suchozemskými druhy, ale zabývá se také jejich rozmnožováním a ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

437x

Ošetřovatelský proces u pacientky s těžkým popáleninovým traumatem

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

389x

Čistírna odpadních vod v Liberci - esej

Práce esejovitého charakteru představuje, kam spadá čistírna odpadních vod v Liberci, jaký je její význam a účel, dále pak je popsán princip fungování... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Vodní hospodářství

388x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [79]