Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (91) Ekologie (107) Fyzika (41) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (45) Medicína (210) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (60) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (52)
Název Goodness Staženo

Minerální prameny – oblast Itálie a Rakouska

Cílem této práce je podat přehled o minerálních pramenech v Itálii a Rakousku. Po vysvětlení pojmu minerální pramen následuje výčet italských a rakous... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

195x

Celiakie

Práce se stručně věnuje onemocnění celiakii. Tuto chorobu charakterizuje a následně se zabývá jejím klinickým obrazem, diagnózou, léčbou i prognózou.<... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

192x

Čistírna odpadních vod v Městci Králové

Práce se zabývá čistírnou odpadních vod v Městci Králové. Čistírnu stručně charakterizuje. Věnuje se procesu čištění, v rámci kterého si všímá přitéká... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Vodní hospodářství

183x

Výroba zinku

Práce obsahuje krátkou seminární práci na téma výroba zinku. Jsou zde i vzorečky apod. jako součást práce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

182x

Vývoj plochy pšenice v ČR

Práce se zabývá vývojem plochy pšenice na území České republiky. Na základě studia statistické ročenky ČR sleduje vývoj plochy pšenice od roku 1980 do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

181x

Geologie -Krušné hory a okolí Chomutov

Tato seminární práce měla být původně zaměřena na geologický popis autorčina bydliště obce Chomutov, studiem literatury a dostupných zdrojů se však ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

181x

CT – Výpočetní tomografie

Práce se věnuje představení historie výpočetní tomografie, jaký je její princip, vznik obrazu a jeho hodnocení. Dále popisuje jednotlivé součásti CT p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biochemie a biofyzika

180x

Získávání silic destilací s vodní párou

Práce obsahuje laboratorní práci, která je zaměřena na získávání silic s vodní párou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Chemie

180x

Meningokok

Práce přibližuje charakteristiky bakterie meningokoka, onemocnění, která může vyvolat, a jejich diagnostiku i terapii.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Mikrobiologie


180x

Environmentální vzdělávací systém - esej

Tato práce se zabývá enviromentálním vzdělávacím systémem. Obsahuje však převážně vlastní názor autorky na environmentální vzdělávání v ČR.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Ekologie

178x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [80]