Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (80) Ekologie (106) Fyzika (38) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (40) Medicína (205) Metalurgie (6) Meteorologie (9) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (7) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (39)
Název Goodness Staženo

Vývoj plochy pšenice v ČR

Práce se zabývá vývojem plochy pšenice na území České republiky. Na základě studia statistické ročenky ČR sleduje vývoj plochy pšenice od roku 1980 do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

127x

Slovenský státní systém - prezentace anglicky

Práce velmi stručně podává základní informace o Slovensku z geografie, dále se věnuje státnímu uspořádání, politickým stranám, oblasti zdravotnictví, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

126x

Evropská Unie a ochrana životního prostředí

Tato seminární práce se zabývá politikou Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. Shrnuje environmentální principy politiky EU a také stru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

125x

Digitalizace rtg obrazu

Historie - vývoj radiologie, vývoj vyšetřovacích metod, digitalizace rtg obrazu (technologie, zařízení, databanka, její výhody, princip digitalizace o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

123x

Zdraví a zdravý životní styl

Práce se zabývá problematikou zdraví a zdravého životního stylu. Definuje jednak faktory, které zdraví prospívají, jednak se podrobněji zabývá faktory... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Medicína

121x

Výživa jednotlivých věkových skupin

V práci jsou uvedeny charakteristické znaky způsobu výživy jednotlivých životních etap člověka - od novorozence až po stáří. Uvedeno je, co je důležit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

119x

Kazuistika neurologie

Práce na téma kazuistika z neurologického oddělení se zaměřuje na CMP - cévní mozkovou příhodu. Lékař zapisuje dosavadní životní styl pacienta. Všímá ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

116x

Interní kazuistika

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

115x

Onemocnění penisu

Práce se zabývá onemocněními penisu. Skládá se ze tří částí. V první se autor věnuje zánětům penisu, v další potom zánětům skrota. Závěr pak pojednává... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

115x

Ošetřovatelský plán

Kompletní ošetřovatelský plán v péči o pacienta na chirurgickém oddělení - kazuistika. Seznámení s pacientem, anamnéza, základní diagnóza. Léky. Ošetř... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

115x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [77]