Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce
Ekonomické obory (37) Finanční oblast (11) Humanitní vědy (77) Jazyky (2) Přírodní vědy (29) Technické obory (32) Umělecké obory (11)
Název Goodness Staženo

Segmentace uživatelů internetu - diplomová práce

Vymezení Internetu - základní vlastnosti, neduhy, specifické marketingové aktivity v prostředí Internetu (reklama na internetu - banner, e-mailový mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

238x

Analýza trhu s elektroinstalačním materiálem na Severní Moravě - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

212x

Zpracování analýzy stavu personálu Metronom a.s. 2004 a 2005 a návrh opatření pro jeho další rozvoj - diplomová práce

Tato odborná práce se zabývá zpracováním stavu personálu společnosti Metronom a.s. v minulých letech a předkládá navrh opatření pro jeho dalsí rozvoj ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

210x

Rekvalifikace v systému CŽV - diplomová práce

Diplomová práce se věnuje problematice celoživotního vzdělávání a rekvalifikace, popsány jsou také vlivy na psychiku člověka v podobných situacích. Pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

181x

Otázky tolerance české mládeže vůči cizincům - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá otázkami tolerance české mládeže vůči cizincům, případně uprchlíkům. Autorka dělí práci na dva samostatné úseky - teoretický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

179x

Reforma systému důchodového zabezpečení - diplomová práce

Diplomová práce nejprve popisuje základní principy sociální politiky a sociálního zabezpečení. Poté se zaměřuje na současnou podobu systému důchodovéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Ekonomické - ostatní, Demografie

166x

Ochrana dat v komunikačních sítích - diplomová práce

Diplomová práce má za cíl seznámit s možnostmi ochrany dat v komunikačních sítích a přispět ke zlepšení zabezpečování sítí. Na začátku práce se autor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Software

162x

Seminární práce z metodologie diplomové práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

148x

Evropské fondy a nevládní neziskové organizace - diplomová práce slovensky

Tématem této diplomové práce je zodpovězení otázek, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnila realizace projektu financovaného z Evropské unie samotnou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

136x

Drogy a drogové závislosti - diplomová práce slovensky

Práce poukazuje na příčiny drogové závislosti mládeže, faktory, které ovlivňují její vznik a zároveň zdůrazňuje postupy proti této chorobné závislosti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

132x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]