Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek
Ekonomické obory (938) Finanční oblast (242) Humanitní vědy (935) Jazyky (24) Přírodní vědy (241) Technické obory (193) Umělecké obory (41)
Název Goodness Staženo

Evropská integrační seskupení

Práce stručně seznamuje s hospodářskou politikou. Zabývá se jednotlivými tendencemi k ekonomické integraci, se zvláštním zřetelem na jednotlivé událos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

931x

Média a mediální strategie - přednášky

Velmi obsáhlý soubor přednášek, týkajících se všeho okolo plánování mediálních strategií, komunikace v marketingu, médií apod.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

919x

Média

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

859x

Distribuce

Jedná se přepracovaný přednáškový materiál k předmětu Marketing. V tomto případě se jedná o distribuci.
Obsah:
1. Co je distribuce?
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

853x

Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod

Text pro přednášky z Makroekonomie stručně popisuje mezinárodní a domácí obchod. Zabývá se příčinami mezinárodního obchodu a principem komparativních ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

751x

Dotazník - teorie

Charakteristika dotazníku. Dělení - vstupní část, druhá část, konec. Jak tvořit otázky. Typy otázek - uzavřené, otevřené, polozavřené, příklady, škálo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

740x

Metoda analýzy projevů a důsledků poruch (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA)

Práce charakterizuje modely, kvůli kterým byla tato metoda vyvinuta a popisuje její využití. Dále podrobně popisuje postup při její aplikaci.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

725x

Organizace, organizování, organizační struktury

Seminární práce, která popisuje organizaci jako celek, od jejích druhů až po způsoby řízení. Text je doplněn i o přehledné nákresy.
Obsah:
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

721x

Firma v dokonalé konkurenci, tvorba nabídkové křivky - výpisky z přednášky

Výpisky z přednášek velmi stručně informují o firmě v dokonalé konkurenci a tvorbě nabídkové křivky. Pomocí grafů uvádí volby výstupu dokonale konkure... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

716x

Infarkt myokardu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

694x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [246]