Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze
Ekonomické obory (128) Finanční oblast (8) Humanitní vědy (579) Jazyky (1) Přírodní vědy (24) Technické obory (6) Umělecké obory (18)
Název Goodness Staženo

A. Procházka - Základní kniha Buddhismu

Práce se věnuje představení knihy Leopolda Procházky Základní kniha Buddhismu, přičemž součástí práce je i představení autora a jeho zájmu o toto téma... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

7x

Abélard a Heloise - Dopisy utrpení a lásky

Seminární práce z filosofie o knize Dopisy utrpení a lásky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

77x

Adolf Hitler: Můj boj

Práce zaměřena na knihu Main Kampf Adolfa Hitlera. Snaží se vytyčit některé její základní teze. Práce také stručně nastiňuje životopis Adolfa Hitlera ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

37x

Al Gore: Nepříjemná pravda

Práce se zabývá stěžejním literárním dílem bývalého amerického viceprezidenta Al Gora. První část práce je věnována jeho biografii a politické kariéře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Literatura, Ekologie

4x

Albert Camus - Člověk revoltující

Rozbor Camusova filosofického eseje. Zabývá se tím, co je to revolta, v jakých situacích nastupuje a jak ji lidé vnímali v různých historických období... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

91x

Albert Camus - Mýtus o Sisyfovi

Kniha o absurdnu, smyslu lidské existence a údělu na zemi. Albert Camus zde podrobně rozebírá smysl sebevraždy. Kniha je těžší na čtení a správné poch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

3x

Alena Křížková a kol.: Práce a péče aneb proměny rodičovského příspěvku v České republice - výtah z knihy

Seminární práce je shrnutím poznatků knihy kolektivu autorů Práce a péče, která nese podtitul Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

4x

Alena Macurová: Dějiny znakového jazyka u nás a v zahraničí - výpisky z knihy

Text obsahuje poznámky z knihy Dějiny znakového jazyka u nás a v zahraničí prof. Aleny Macurové. Heslovitě vypisuje hlavní momenty jednotlivých kapito... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Pedagogika - speciální, Sociální práce

12x

Alena Plháková: Psychologie - výtah ze skript

Jedná se o výtah ze skript psychologie. Text shrnuje nejpodstatnější myšlenky a teorie psychologie. Uvádí definice vybraných pojmů, seznamuje s metoda... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

106x

Alena Špačková: Moderní rétorika - recenze knihy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

153x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [75]