Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (96) Humanitní - ostatní (14) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (47) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (10) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Anna Freudová: Já a obranné mechanismy

Seminární práce pro předmět Psychopatologie dětí a dospívajících seznamuje s hlavními myšlenkami formulovanými v díle Anny Freudové Já a obranné mecha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

477x

Hornby, Nick: Dlouhá cesta dolů - recenze anglicky

Práce je recenzí knihy Nicka Hornbyho Dlouhá cesta dolů v angličtině.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce

467x

Platon: Faidros

Tato práce se věnuje podrobnému rozboru Platónových názorů, idejí absolutní pravdy a dobra, jeho rétorice, i dialogu s Faidrem. Zabývá se tématy lásky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

459x

Platón: Ústava - analýza 9. knihy

Seminární práce do kurzu Filozofie a politologie nejprve vymezuje základní myšlenky celé knihy a poté se věnuje některým z oblastí, které jsou v ní zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

459x

Nakonečný, Milan: Sociální psychologie - výtah z knihy

Jedná se o výtah z této rozsáhlé publikace věnované tématu sociální psychologie. Všechna důležitá témata a pojmy jsou vysvětleny, stručně jsou zazname... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

458x

Tres sapiencie z Gest Romanorum - překlad povídky z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

457x

Aristotelés: Pedagogika

Tato práce seznamuje s teorií výchovy podle nejproslulejšího filozofa a učence starého Řecka, uvádí jeho tři stránky výchovy. Součástí je i vysvětlení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

450x

Tatjana Šišková: Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století - recenze

Jedná se o recenzi na knihu Menšiny a migranti v České republice socioložky Tatjany Šiškové. Práce nejdříve uvádí životopisná data autorky, poté sezna... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie


434x

Vývojová teorie Jeana Piageta

Práce seznamuje s názory Jeana Piageta. Krátce si všímá rozvoje dětského poznání a charakterizuje procesy organizace a adaptace. Poté se věnuje Piaget... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

424x

Komenský, Jan Amos - Informatorium školy mateřské

Práce se zabývá výkladem Informatoria školy mateřské od J. A. Komenského. V rámci tohoto základního stavebního kamene předškolní didaktiky vyzdvihuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Literatura

423x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [58]