Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (95) Humanitní - ostatní (3) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (46) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (4) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Tres sapiencie z Gest Romanorum - překlad povídky z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

457x

Sigmund Freud: Totem a tabu

Práce obsahuje výtah z knihy Sigmunda Freuda Totem a tabu, v níž jsou využity poznatky psychoanalýzy pro výklad povahy tabu, totemismu, ale také počát... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Psychologie


456x

Nakonečný, Milan: Sociální psychologie - výtah z knihy

Jedná se o výtah z této rozsáhlé publikace věnované tématu sociální psychologie. Všechna důležitá témata a pojmy jsou vysvětleny, stručně jsou zazname... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

454x

Immanuel Kant: K věčnému míru

Seminární práce z Úvodu do studia mezinárodních vztahů představuje myšlenky obsažené v Kantově díle K věčnému míru.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie


454x

Anna Freudová: Já a obranné mechanismy

Seminární práce pro předmět Psychopatologie dětí a dospívajících seznamuje s hlavními myšlenkami formulovanými v díle Anny Freudové Já a obranné mecha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

450x

Aristotelés: Pedagogika

Tato práce seznamuje s teorií výchovy podle nejproslulejšího filozofa a učence starého Řecka, uvádí jeho tři stránky výchovy. Součástí je i vysvětlení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

440x

Platón: Ústava - analýza 9. knihy

Seminární práce do kurzu Filozofie a politologie nejprve vymezuje základní myšlenky celé knihy a poté se věnuje některým z oblastí, které jsou v ní zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

432x

Tatjana Šišková: Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století - recenze

Jedná se o recenzi na knihu Menšiny a migranti v České republice socioložky Tatjany Šiškové. Práce nejdříve uvádí životopisná data autorky, poté sezna... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie


417x

Komenský, Jan Amos - Informatorium školy mateřské

Práce se zabývá výkladem Informatoria školy mateřské od J. A. Komenského. V rámci tohoto základního stavebního kamene předškolní didaktiky vyzdvihuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Literatura

408x

Watsuji Tetsuro: Klima a kultura, rodina jako etický systém

Jedná se o krátký referát z knihy, kterou napsal japonský filozof a kulturní historik Watsuji Tetsuro. Předmětem díla je definice pojetí domu v japon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

405x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [56]