Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (95) Humanitní - ostatní (3) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (46) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (4) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Vývojová teorie Jeana Piageta

Práce seznamuje s názory Jeana Piageta. Krátce si všímá rozvoje dětského poznání a charakterizuje procesy organizace a adaptace. Poté se věnuje Piaget... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

399x

Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznovství - esej

Práce je popisem knihy Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. Mimo popisu vlastního obsahu knihy je součástí práce i subjektivní názor autora práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

399x

Politický systém Itálie

Práce charakterizuje politický systém Itálie. Popisuje moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Zabývá se rolí prezidenta, vlády i parlamentu. Věnuje se i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

387x

Karl Jaspers: Otázka viny

Tato práce se zabývá otázkou viny z filozofického a sociologického hlediska. Vymezuje právní základ viny, mravní zákon, i mravní hodnoty. Věnuje se vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Sociologie

380x

Kosmova kronika - překlad části textu z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

377x

Platón: Protágoras - výtah

Jedná se o práci, která se věnuje popisu a částečně i rozboru Platónova díla Protágoras a intelektuálního konfliktu, který mezi sebou tito dva filozof... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

375x

Geoffrey Petty: Moderní vyučování - recenze

Tento text recenzuje knihu věnující se modernímu vyučování. Uvádí praktické rady pro učitele. Věnuje se vysvětlení základních zákonitostí lidské psych... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

369x

Jan Keller: Až na dno blahobytu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

367x

Starověký Řím dle Pečírky - výpisky z knihy I.

Jsou to zpracované výpisky z vysokoškolských skript J. Pečírky a kolektivu - Dějiny pravěku a starověku, které jsou také obohacené o materiály z předn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

366x

Úspěch veřejné promluvy

Úspěch veřejné promluvy: recenze na knihu Antonína Langera, vyjádření ke knize a jejím jednotlivým kapitolám.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

360x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [56]