Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (96) Humanitní - ostatní (14) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (47) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (10) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Politický systém Itálie

Práce charakterizuje politický systém Itálie. Popisuje moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Zabývá se rolí prezidenta, vlády i parlamentu. Věnuje se i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

412x

Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznovství - esej

Práce je popisem knihy Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. Mimo popisu vlastního obsahu knihy je součástí práce i subjektivní názor autora práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

409x

Watsuji Tetsuro: Klima a kultura, rodina jako etický systém

Jedná se o krátký referát z knihy, kterou napsal japonský filozof a kulturní historik Watsuji Tetsuro. Předmětem díla je definice pojetí domu v japon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

406x

Platón: Protágoras - výtah

Jedná se o práci, která se věnuje popisu a částečně i rozboru Platónova díla Protágoras a intelektuálního konfliktu, který mezi sebou tito dva filozof... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

389x

Starověký Řím dle Pečírky - výpisky z knihy I.

Jsou to zpracované výpisky z vysokoškolských skript J. Pečírky a kolektivu - Dějiny pravěku a starověku, které jsou také obohacené o materiály z předn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

383x

Geoffrey Petty: Moderní vyučování - recenze

Tento text recenzuje knihu věnující se modernímu vyučování. Uvádí praktické rady pro učitele. Věnuje se vysvětlení základních zákonitostí lidské psych... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

382x

Karl Jaspers: Otázka viny

Tato práce se zabývá otázkou viny z filozofického a sociologického hlediska. Vymezuje právní základ viny, mravní zákon, i mravní hodnoty. Věnuje se vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Sociologie

380x

Kosmova kronika - překlad části textu z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

379x

Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách

Práce představuje recenzi knihy od Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Úvod stručně shrnuje náplň knihy a ukazuje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Humanitní - ostatní

377x

Lorenz, Konrád: Osm smrtelných hříchů - úvaha

Jedná se o úvahu založenou na díle Konráda Lorenze Osm smrtelných hříchů a trochu se zamyslet nad jejím obsahem. Prvních sedm smrtelných hříchů, tedy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

373x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [58]