Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (96) Humanitní - ostatní (14) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (47) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (10) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 3. část

Obsahem práce jsou výpisky z třetí části knihy Príručka všeobecnej muzelógie. Výpisky jsou v českém jazyce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 4. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie, konkrétně z kapitoly Vývoj muzeologie. Výpisky jsou psány v českém jazyce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 5. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie, konkrétně z kapitoly Teoretická muzeologie. Ta se zabývá hlavně principy selekce, ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 6. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muelógie. Tato část se zabývá tezaurací. Výpisky jsou psány v českém jazyce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 7. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie, konkrétně z kapitol Komunikace a Institutionalizace. Výpisky jsou psány v české jazy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Současná teorie konzervování - Kapitola 4

Obsahem práce jsou výpisky z díla Současná teorie konzervování (autor Salvador Muňos Viňas), konkrétně ze čtvrté kapitoly knihy zabývající se teorií p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Současná teorie konzervování - Kapitola 5

Obsahem práce jsou výpisky z páté kapitoly díla Současná teorie konzervování autora Salvadora Muňose Viňase. Může sloužit jako podklad ke zkouškám pro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Současná teorie konzervování - Kapitoly 6 a 7

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Současná teorie konzervování autora Salvadora Muňose Viňase, konkrétně ze šesté a sedmé kapitoly. Může sloužit jako... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Současná teorie konzervování - Kapitoly 8 a 9

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Současná teorie konzervování autora Salvadora Muňose Viňase, konkrétně z 8 a 9 kapitoly. Může sloužit jako studijní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x
[1]  «  50  51  52  53  54  55  56  57  58