Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (96) Humanitní - ostatní (14) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (47) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (10) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Vita Karoli - překlad kapitoly č. VIII z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

299x

Marcel Mauss: Esej o daru

Práce je recenzí díla Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech francouzského sociologa Marcela Mausse, který bývá právě díky t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Sociologie

292x

Masová kultura a masmédia dle McLuhana

Pojednání o masové kultuře a masmédiích z pohledu Marshalla McLuhana.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

291x

Aristotelés: Poetika

Jedná se o rozbor Aristotelovy Poetiky, kdy se autor formou referát zaměřuje na hlavní témata této knihy, tedy na básnictví, tragédii a komedii. V prá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

291x

Literatura vztahující se k psychosociálním hrám

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

288x

René Rémond: Náboženství a společnost v Evropě

Práce na základě díla Náboženství a společnost v Evropě autora René Rémonda zachycuje vztah náboženství, společnosti a církve a jeho rozdílné podoby p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství, Sociologie

279x

Oldřich Matoušek:Základy sociální práce a Kapitoly z Metod a řízení sociální práce - výpisky z vybraných kapitol

Jedná se o výpisky z vybraných kapitol z knihy Základy sociální práce Oldřicha Matouška. Práce formou souvislého textu přibližuje poslání, paradigmata... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

278x

Andrea Barešová: E-learning ve vzdělávání - recenze

Text referuje o knize E-learning ve vzdělávání dospělých. Vypisuje výhody a nevýhody e-learningu. Věnuje se technologickému pozadí a uvádí trendy a př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

277x

Konštantín Palkovič: Záhorácke nárečí - výtah z knihy slovensky

Tato práce obsahuje informace o původu a vzniku Záhoráckého nářečí. Věnuje se hláskoslovné a tvaroslovné charakteristice, i slovní zásobě. Zmíněny jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

268x

Marková Zdeňka a kol.: Mentálně postižené dítě v rodině - obsah knihy

Práce je zpracovaným výtahem ze stejnojmenné odborné literatury od Zdeňky Markové a spol. Text stručně charakterizuje problematiku života rodiny s pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

268x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [58]