Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Sociálně-právní škola

Referáty sociálně-právní škola

Název Goodness Staženo

Lidský mozek

Referát o obsahu knihy Dr. Stephena Juana o lidském mozku. Kniha pojednává popularizujícím způsobem o změnách, které mohou na lidském mozku v průběhu ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce, Sociálně-právní škola, Zdravotnická škola

2x

Pomocné technické prapory

Seminární práce popisuje vznik pomocných technických praporů v Československu a doplňuje ho vykreslením tehdejšího politického kontextu. Zabývá se ro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Sociálně-právní škola

3x

Sociologie - Možnosti a řešení sociálně-patologických jevů

Práce rozebírá téma Možnosi a řešení sociálně patologických jevů. Práce obsahuje pojetí a charakteristiku sociálně patologických jevů, činitele snižuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zdravotnická škola, Sociálně-právní škola, Sociologie, Sociální práce, Psychologie, Pedagogika - speciální

3x

Volba prezidenta České republiky

Cílem mé seminární práce je seznámit tedy se s jak bývalým, tak nynějším systémem volby prezidenta České republiky a tuto problematiku posléze podrobn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

5x

Stres

Jedná se o ročníkovou práci obsahující téma stres. Stres je každodenní součástí života většiny lidí, všeobklopující realitou dneška. Ročníková práce s... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce, Sociálně-právní škola

5x

Tresty a ochranná opatření

Práce je zaměřena na téma Tresty a ochranná opatření. Práce rozebírá druhy trestů v trestním zákoníku, druhy trestů v zákoně o trestní odpovědnosti pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Právo, Sociálně-právní škola

8x

Hranice mezi klientem a pracovníkem

Práce popisuje hranice mezi klientem a pracovníkem. Práce byla do předmětu etopedie. Práce je popsána z pohledu autora, která se opírá se o literaturu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce, Základy společenských věd, Pedagogika, Sociálně-právní škola

11x

Migrace, migranti, azylanti - Evropská migrační krize 2015

Práce zachycuje historii migrace a převážně se zabývá současnou evropskou migrační krizí. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Demografie, Geografie, Globalizace, Sociálně-právní škola

17x

Stres, prevence a zvládání stresu

Stres, prevence a zvládání stresu
Definice
Druhy stresu
Psychické reakce na stres
Fyzické reakce na stres
Obvyklé s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

72x

Žádost o vydání občanského průkazu

Práce obsahuje formulář žádosti o občanský průkaz k vyplnění.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola

135x