Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory
Architektura/Zahradní architektura (15) CAD systémy (4) Doprava (42) Elektrotechnika (24) Energetika (18) Hardware (18) Informační systémy (106) Informatika (89) Internet (58) Konstruktérství (6) Kybernetika (5) Matematika (50) Operační výzkum a analýza (42) Pascal (69) Počítačová grafika (4) Programování (48) Software (37) Statistika (130) Stavebnictví (37) Strojírenství (52) Technické - ostatní (33) Technické obory - cizojazyčné práce (37) Technologie (58) Tvorba WWW stránek (36)
Název Goodness Staženo

Obsah kosodélníku - program v Pascalu

Program vypočte obsah kosodélníku podle zadaného vzorce a potřebných hodnot.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

356x

Kondiciogram

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

355x

Manažerské informační systémy (MIS)

Práce nejprve vymezuje roli informačních systémů (IS) v moderních firmách. Charakterizuje její různé úrovně a vhodné softwary pro ně. Poté definuje a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

355x

Práce s vektory - program v Pascalu

Sestaví proceduru, která obrátí pořadí souřadnic vektorů libovolné délky. Použije ji pro řešení této úlohy: Jsou dány 3 vektory různých délek (max.2... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

349x

CAD/CAM Systémy a jejich vlastnosti

Práce pojednává o počítačovém systému CAM – Computer Aided Manufacturing (Počítačová podpora výroby), což jsou systémy, které slouží ke zpracování dat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: CAD systémy

344x

Abstract Window Toolkit v GUI

Jedná se o modelové příklady použití Java Abstract Window Toolkit (AWT) GUI.
Slouží pouze pro studijní účely, jak lze komponenty AWT použít. Kó... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování

344x

Pravděpodobnostní nebo rozhodovací stromy

Tato práce se zabývá pravděpodobnostními a rozhodovacími stromy. Obsahuje zadání, i řešení. Problematiku demonstruje na názorném schématu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika, Statistika

342x

Konstrukce a analýza histogramu

Práce charakterizuje histograma a popisuje krok za krokem postup k jeho sestavení. V závěru se věnuje tomu, jaký způsobem histogram analyzovat a čeho ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

335x

Geometrická řada a její součet - program v Pascalu

Program provede součet prvků zadané geometrické posloupnosti na základě známého vztahu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

334x

Postoje při změně informačního systému

Práce do předmětu Podnikatelské aktivity na PC se zabývá postoji zainteresovaných lidí při změně informačního systému. Definuje, co je to změna. Uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

332x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [95]