Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (96) Humanitní - ostatní (14) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (47) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (10) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Platón: Ústava

Seminární práce z Platonovy Ústavy, kdy autor práce podrobně popisuje obsah knihy. Text je po odstavcích členěn podle 10 oddílů tak, jak je stanovil P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

906x

Platon: Faidros

Práce se zabývá Platonovým dílem Faidros. Popisuje základní obsah tohoto dialogu mezi Faidrem a Sokratem a uvádí několik krátkých citací z knihy.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

899x

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese

Práce pojednává o knize Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Autorka předkládá ponaučení, která z ní vyčetla. Vysvětluje přínos knihy a oc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

872x

Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé - rozbor knihy

Jedná se o rozbor díla Skeptikové a těšitelé od italského autora Umberta Eca. Popisuje hlavní myšlenky knihy, přičemž je doplňuje o vlastní poznatky. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

870x

Křivohlavý, Jaro: Jak si navzájem lépe porozumíme

Práce je stručnou recenzí knihy Jak si navzájem lépe porozumíme od autora Jara Křivohlavého. Věnuje se kompozici knihy a jejím jednotlivým částem - úv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

793x

Friedrich Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby

Práce podává stručnou formou obsah a hlavní myšlenky díla Friedricha Nietzscheho Zrození tragédie z ducha hudby. Charakterizuje vývoj umění od dvou pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

758x

Průcha, Jan: Alternativní školy

Práce se zabývá obsahem knihy Jana Průchy Alternativní školy. Charakterizuje alternativní školství, všímá si jeho vlastností a funkcí. Popisuje typy a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

734x

Platón: Dialog Prótagoras

Práce formou souvislého textu charakterizuje Dialog Protágoras jako uměleckou formu. Popisuje použité jazykové a stylové prostředky. Velký důraz je kl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

717x

Jan Průcha: Přehled pedagogiky - souhrn kapitoly Druhy pedagogického výzkumu

Jedná se o souhrn kapitoly Druhy pedagogického výzkumu z publikace Přehled pedagogiky od Jana Průchy, předního odborníka v oblasti pedagogické teorie ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

708x

Platón: První kniha Ústavy

Práce shrnuje obsah první knihy Platónovy Ústavy prostřednictvím chronologické rekapitulace rozhovoru postav. Ukazuje, jak se hlavní mluvčí knihy, Sók... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

703x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [58]