Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy
Biochemie a biofyzika (6) Biologie (90) Ekologie (107) Fyzika (40) Genetika (5) Geografie (146) Geologie (38) Chemie (43) Medicína (207) Metalurgie (6) Meteorologie (10) Mikrobiologie (17) Ošetřovatelství (55) Přírodní - ostatní (8) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (35) Veterinární medicína (2) Vodní hospodářství (19) Zemědělství (51)
Název Goodness Staženo

Odsíření syntézních plynů vyrobených zplyňováním tuhých a kapalných paliv

Seminární práce se zabývá přípravou sorpčních nanomateriálů použitelných pro odsíření syntézních plynů vyrobených zplyňováním tuhých a kapalných paliv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Chemie

0x

Alkalimetrie 2

Práce určuje hmotnost H3BO3 alkalimetricky pomocí NaOH. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Chemie

0x

Nové pohledy na možnosti léčby drogových závislostí

Tato práce se zabývá některými novými objevy v oblasti léčby drogových závislostí. Věnuje se především závislosti na heroinu. Charakterizuje endorfiny... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

0x

Postižení přídatných orgánů oka a Grawes Basedovova choroba

Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá postižením přídatných orgánů oka. Uvádí přehledný výčet onemocnění, zejména víček, slzného apará... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

0x

Defibrilace

Tento text seznamuje s defibrilací. Zabývá se samotnou srdeční aktivitou zdravého srdce, i jeho elektrickou činností. Na základě doslovných citací z o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína


0x

Od specializovaných knihoven k lékařským knihovnám

Práce se zaměřuje na specializované knihovny a lékařské knihovny. U obou uvádí definice, včetně citací ze zákonů, poskytuje příklady konkrétních exist... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Informační systémy, Knihovnictví a informační vědy

0x

Státní ústav pro kontrolu léčiv a registrace léků: proces a úskalí - prezentace

Prezentace, která informuje o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), v první části seznamuje s jeho funkcemi, relevantní legislativou a j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Medicína

0x

Mitochondriální encefalomyopatie s laktátovou acidosou

Seminární práce z pediatrie popisuje případ dívky, která trpí mitochondriální encefalomyopatií s laktátovou acidosou. Lékař představuje rodinnou anamn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

0x

Včelí jed - alergie a jeho lékařské využití

Seminární práce na téma "Včelí jed - alergie a jeho lékařské využití" přináší souhrnné informace o jedech blanokřídlého hmyzu se zaměřením na jed prod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

0x

Pokroky v medicíně

Práce je zaměřena na téma Pokroky v medicíně. Jedná se o vlastní názor na kontroverzní témata jako jsou nedonošené děti, neplodnost, eutanázie a klono... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína, Biologie, Základy společenských věd, Zdravotnická škola

0x
[1]  «  71  72  73  74  75  76  77  78  79  »  [79]