Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory
Architektura/Zahradní architektura (15) CAD systémy (4) Doprava (42) Elektrotechnika (24) Energetika (18) Hardware (18) Informační systémy (106) Informatika (89) Internet (58) Konstruktérství (6) Kybernetika (5) Matematika (50) Operační výzkum a analýza (42) Pascal (69) Počítačová grafika (4) Programování (48) Software (37) Statistika (130) Stavebnictví (35) Strojírenství (52) Technické - ostatní (33) Technické obory - cizojazyčné práce (37) Technologie (58) Tvorba WWW stránek (36)
Název Goodness Staženo

Databáze knihovny

Jedná se o databázovou aplikaci vytvořenou v programu MS Access pro knihovnickou obsluhu. Cílem je vybavovat požadavky, které se stávají například z m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování, Software, Knihovnictví a informační vědy

1369x

Periodické časové řady - protokol ze statistiky

V rámci protokolu jsou ze čtvrtletních údajů o tržbách jedné stavební firmy v daných letech vypočtené rovnice trendové funkce (přímky) a empirické sez... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

1363x

Řešení soustavy rovnic - program v Pascalu

Program pro výpočet řešení soustavy dvou lineárních rovnic.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

1253x

Směrodatná odchylka - program pro výpočet v jazyce Pascal

Program pro zpracování n měření (n).
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

1249x

Kvadratická rovnice - program v Pascalu

Program pro výpočet kořenů kvadratické rovnice, zadáme-li koeficienty rovnice.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

1240x

DVD půjčovna

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování

1239x

Nýty a nýtování

Tato práce se zabývá problematikou nýtů a nýtování. Nejprve nýty definuje, poté charakterizuje jejich druhy. Popisuje základní nýtové spoje. Věnuje se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

1235x

Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel - řešené úlohy

Práce obsahuje soubor devíti řešených příkladů zaměřených na problematiku nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele. Po zadání fo... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Matematika

1222x

Míra nezaměstnanosti a hledání práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Sociologie

1115x

Slévárenství

Práce je zprávou i s výpočty pro odlití kladky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

1059x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [95]