Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory
Architektura/Zahradní architektura (15) CAD systémy (4) Doprava (42) Elektrotechnika (24) Energetika (18) Hardware (18) Informační systémy (106) Informatika (89) Internet (58) Konstruktérství (6) Kybernetika (5) Matematika (50) Operační výzkum a analýza (42) Pascal (69) Počítačová grafika (4) Programování (48) Software (37) Statistika (130) Stavebnictví (37) Strojírenství (52) Technické - ostatní (33) Technické obory - cizojazyčné práce (37) Technologie (58) Tvorba WWW stránek (36)
Název Goodness Staženo

Dopravní geografie ČR

Železniční dopravní cesty v ČR, železniční stanice. Silniční doprava - silniční infrastruktura, silniční a dálniční síť v ČR, integrace silniční ifras... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

331x

Pevný disk - vícekriteriální analýza testovaných objektů

Práce se zabývá vícekriteriální analýzou testovaných objektů, a to pevného disku. Uvádí multikriteriální hodnocení vybraných pevných disků jednak podl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Hardware

331x

Dopad stavitelství na životní prostředí, studie EIA

Práce se věnuje studii EIA (Environmental Impact Assessment, neboli Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), kterou předkládají firmy k projektům, u n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Ekologie

329x

Teoretické vyhodnocování funkcí - hodnotová analýza

Práce se zabývá teoretickým vyhodnocováním funkcí. Popisuje elaborát, jehož cílem je vyzkoušení si jedné z nejjednodušších exaktních metod optimální v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

327x

Převádění na římská čísla v Microsoft Excel

Práce se zabývá převáděním na římská čísla v Microsoft Excel. Prezentace vysvětluje postup, jak v programu MS Excel vytvořit aplikaci pro správný přev... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

312x

Princip regresní analýzy a metody nejmenších čtverců

Práce objasňuje pojmy z regresní analýzy. Vysvětluje podstatu regresní funkce, regresní přímky a také princip použití metody nejmenších čtverců.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

309x

Aritmetická řada a její součet - program v Pascalu

Program provede součet prvků zadané aritmetické posloupnosti na základě známého vztahu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

303x

Informační chování

Kratší seminární práce, která se zabývá vývojem zkoumání informačních potřeb a chování lidí. Popisuje hlavní modely informačního chování jako např. mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Informační systémy, Knihovnictví a informační vědy

303x

Výpočet splátek - program v Pascalu

Program pro výpočet doby splátek, poslední rok, měsíc splátek u bezúročné půjčky a výšku poslední splátky. Zadáváme půjčenou částku, výši splátek, po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pascal

301x

Moderní informační technologie v Německu - německy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické obory - cizojazyčné práce

300x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [95]