Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (201) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (56) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (439) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (569) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (40) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (46)
Název Goodness Staženo

Historie lyžování

Práce představuje historii lyžování. Zmiňuje, jaké značky byly první lyže, kdy vznikl Spolek pro rozvoj lyžařského sportu nebo kdy se asimilovalo lyžo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

883x

Návrh na výživné - vzor

Jedná se o vzor návrhu na výživné, jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Kromě vlastního návrhu na výživné uvádí práce žalobce, žalovaného a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

881x

Výchova dítěte v rodině

Práce se zamýšlí nad otázkami výchovy dětí v rodině. Zdůrazňuje neustálý proces výchovy a stručně charakterizuje vědu pedagogiku. Následně se zaměřuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

869x

Týdenní režim pro MŠ na téma Léto

Práce obsahuje týdenní režim na téma léto. Je zde rozepsána každodenní činnost. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Pedagogika


852x

Obchodní angličtina: nabídka - anglicky

Práce se zabývá nejčastěji používanými slovíčky a frázemi, které lze použít při nabízení produktů. Najdeme zde, co by nabídka měla zahrnovat, druhy na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Obchodní jednání, Ekonomické cizojazyčné práce

843x

Bezdomovectví - esej

Práce poukazuje na to, jakými způsoby je v dnešní době přijímáno bezdomovectví. Obecně popisuje situace, které k němu mohou vést a zabývá se největším... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce

838x

Základní gymnastika - struktura hodiny II.

Práce představuje základní gymnastické cviky bez použití náčiní, které se zaměřují na procvičení pohyblivosti a zlepšení kondice.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

832x

Pozvánka na podnikovou akci - německy

Jedná se o vytvořený vzor pozvánky na obchodní akci, psaný německy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Korespondence, Ekonomické cizojazyčné práce

830x

Ergoterapie u seniorů

Práce ve formě souvislého textu charakterizuje ergoterapii, její znaky a využití. Autorka popisuje svou zkušenost s ergoterapií seniorů a zamýšlí se n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

830x

Školský vzdělávací systém - německy

Stručná práce porovnává školský systém v Německu a v České republice. Sleduje jednotlivé stupně vzdělávání od předškolního až po střední školu. V závě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

829x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [368]