Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (196) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (55) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (435) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (566) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (39) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (44)
Název Goodness Staženo

Stručné dějiny pedagogiky

Práce popisuje dějiny pedagogiky od nejstarších dob až po dvacáté století. V úvodu se zabývá výchovou ve starověku, dále jejími proměnami v době křesť... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1009x

Týdenní projekt pro MŠ na téma Vánoce - Metodika tělesné výchovy

Práce obsahuje týdenní režim pro MŠ na téma Vánoce. Popisuje aktivity na každý den. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Pedagogika


947x

Protahovací cvičení bez náčiní

Tato práce se zabývá protahovacími cviky bez náčiní. Popisuje 12 protahovacích cviků na protažení celého těla. Uvádí, kolikrát je nutné cvičení opakov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

915x

Návrh na určení otcovství - vzor

Jedná se o vzor návrhu na soudní určení otcovství. Kromě samotného návrhu uvádí osobu žalobce, žalovaného a návrh na rozhodnutí soudu ze strany žalobk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

914x

Sociální komunikace - hry

Hry - vymezení pojmu a některé souvislosti, pozice v hře, užitek z hry, kořeny hry. Eric Berne - Jak si lidé hrají, popis některých her.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

903x

Smysl života

Práce se v krátkých miniúvahách zamýšlí tím, co všechno může být smyslem moderního života. Upozorňuje také na posuny těchto hodnot v minulosti. V závě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

871x

Telefonický pohovor - německy

Jedná se o záznam telefonického rozhovoru žadatele o místo sekretářky se zástupcem fiktivní firmy. Žadatel se představuje, ptá se na pracovní povinnos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Humanitní cizojazyčné práce

865x

Rozbor judikátu Nejvyššího správního soudu

Tato práce obsahuje analýzu rozsudku Nejvyššího správního soudu 5 Ans 1/2006-74 ze dne 25. dubna 2007, který se týká kasační stížnosti B. D. Pojednává... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

861x

Honičky

Práce představuje několik návodů na sportovní hry, jejichž základem je honěná. Uvádí nejen různé formy honičky, ale také hru na rybáře, včetně štafety... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

857x

Návrh na výživné - vzor

Jedná se o vzor návrhu na výživné, jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Kromě vlastního návrhu na výživné uvádí práce žalobce, žalovaného a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

843x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [366]