Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (201) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (56) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (439) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (569) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (40) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (46)
Název Goodness Staženo

Rozbor judikátu Nejvyššího správního soudu

Tato práce obsahuje analýzu rozsudku Nejvyššího správního soudu 5 Ans 1/2006-74 ze dne 25. dubna 2007, který se týká kasační stížnosti B. D. Pojednává... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

1127x

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka - úvaha

Práce se věnuje popisu působení biotických a abiotických faktorů na člověka. Zmiňuje fyzikální, chemické, biologické, sociální, i psychické faktory. Z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

1115x

Hrozba přelidnění světa - Afrika, Indie a Čína

Seminární práce rozebírá populační problémy lidstva. Povrchně se zabývá populační explozí v Africe, Indii a Číně. Závěr obsahuje vlastní názor autora ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

1114x

Zásobník her- komunikační hry

Práce obsahuje zsobník her pro děti od 3 do 8 let. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika

1107x

Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování

Tato práce se zabývá výchovnými a vzdělávacími činnostmi mimo vyučování. Popisuje formy trávení času. Dělí aktivity na odpočinkové, rekreační a zájmov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1096x

Socializace osobnosti

Seminární práce z psychologie a sociologie je zaměřena na socializaci jedince. Uvádí obecné pojmy a poté charakterizuje samotný proces socializace. Dá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie


1038x

Stručné dějiny pedagogiky

Práce popisuje dějiny pedagogiky od nejstarších dob až po dvacáté století. V úvodu se zabývá výchovou ve starověku, dále jejími proměnami v době křesť... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1027x

Protahovací cvičení bez náčiní

Tato práce se zabývá protahovacími cviky bez náčiní. Popisuje 12 protahovacích cviků na protažení celého těla. Uvádí, kolikrát je nutné cvičení opakov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1021x

Přímá volba prezidenta ano či ne? - esej

Tato esej byla zpracována jako zápočtová práce k předmětu Politologie na VSFS. Pojednává stručným způsobem o možnostech přímé volby prezidenta.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

1000x

Paměť a její poruchy - esej

Jedná se o práci esejovitého charakteru, která se věnuje jedné ze zásadních lidských schopností - paměti. Práce popisuje rozdíly mezi pamětí krátkodob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

987x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [368]